Partner serwisu

Franczyza w agrobiznesie

 

 

 

GRENE – franczyzowa sieć sklepów rolniczo-technicznych

 

GRENE to sieć sklepów rolniczo-technicznych z częściami do maszyn i ciągników rolniczych, artykułami do hodowli zwierząt, produktami do domu, ogrodu i warsztatu, a także odzieżą roboczą, hydrauliką siłową oraz artykułami jeździeckimi -Profesjonalna Obsługa Rolnictwa.

 

Korzyści z przystąpienia do sieci:

Dzięki zawarciu długoletniej (na okres 5 lat z możliwością przedłużenia) umowy franczyzowej franczyzobiorca uzyskuje prawo do prowadzenia sklepu rolniczo – technicznego pod marką GRENE, zapewniając sobie w ten sposób szereg korzyści, niedostępnych dla innych uczestników rynku.

 

Do korzyści tych należy przede wszystkim zaliczyć:

  • prowadzenie działalności pod silną, rozpoznawalną, ogólnopolską marką, docenianą przez klientów i dostawców, budzącą szacunek i respekt konkurentów, stale wspomaganą przy pomocy wypracowanego know – how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) sieci GRENE;
  • otrzymanie do wdrożenia w pełni przygotowanego i sprawdzonego przez wiele lat funkcjonowania na rynku modelu biznesowego sklepu rolniczo – technicznego GRENE składającego się z koncepcji wizualnej, indywidualnie i ekonomicznie dobranego wyposażenia, procedur organizacji ekspozycji oraz atrakcyjnej oferty handlowej, reklamy i marketingu; modelu, który zapewnia odpowiedni poziom komunikacji z klientem, pozwalając w ten sposób franczyzobiorcy osiągnąć satysfakcjonujący wynik ekonomiczny;
  • korzystanie z wszechstronnej wiedzy operacyjnej związanej z rutynowymi czynnościami, które są wykonywane w sklepie rolniczo – technicznym GRENE, a które decydują o optymalnym ponoszeniu kosztów, a w efekcie o powodzeniu  sklepu na lokalnym rynku;
  • korzystanie ze wsparcia regionalnych służb sprzedaży franczyzodawcy (koordynator ds. rozwoju sieci, przedstawiciel handlowy), zarówno w sprawach organizacyjno – zarządczych, jak i handlowych związanych z aktywizacją sprzedaży we franczyzowym sklepie rolniczo – technicznym GRENE;
  • dostęp do bieżących szkoleń (produktowych, operacyjnych, technicznych) i kompetencji wynikających z wieloletniego budowania i zarządzania siecią sklepów własnych franczyzodawcy w bardzo zróżnicowanych uwarunkowaniach lokalizacyjnych;
  • ograniczenie ryzyka wynikającego z samodzielnej działalności, dzięki aktywnej współpracy franczyzodawcy ze wszystkimi sklepami rolniczo – technicznymi GRENE, które działają w sieci GRENE;
  • otrzymanie gwarancji terytorialnej (na określonym terenie nie powstanie inny sklep GRENE);
  • stabilność działania gwarantowana przez długi okres obowiązywania umowy franczyzowej oraz aktualizowaną na bieżąco dokumentację procedur zarządzania sklepem rolniczo – technicznym GRENE; Centrala Sieci wie bowiem najszybciej, co zmienia się na rynku i jakie kierunki działania należy przyjąć;
  • możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu zmieniającym oblicze polskiego rolnictwa, przemysłu oraz poziomu życia gospodarstw domowych.

 

Katalog Franczyz

Sprawdź gotowe pomysły

Julia Janus