zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Jak otworzyć swój biznes…bez pieniędzy cz. 1

Brak własnych zasobów finansowych to najczęstsza przyczyna dla której ludzie rezygnują z otworzenia własnej działalności gospodarczej. Nie mają wystarczających oszczędności, nie chcą zadłużać się w banku, nie mają też żadnego dobrego pomysłu skąd wziąć potrzebne środki. W tym artykule podpowiemy Ci jak zrealizować swój pomysł na biznes bez własnego wkładu finansowego.  

Z tego artykułu dowiesz się:

 • możliwościach uzyskania dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej; 
 • dotacjach unijnych; 
 • dotacjach z urzędów pracy;  
 • programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”; 
 • dotacjach dla rolników. 
 • jak poznać inne pomysły na biznes sprawdź tutaj.
 • jak zadbać o wzrost swojego biznesu w oparciu o franczyzę sprawdź tutaj.

Sama rejestracja własnego przedsiębiorstwa może być bezpłatna, jednakże jej założenie i późniejsze prowadzenie związane jest z koniecznością poniesienia kosztów np. zakupu niezbędnych maszyn, sprzętu biurowego, półproduktów lub opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy sprawdź więc, skąd możesz pozyskać środki na jej rozwinięcie.  

Dotacje ze środków unijnych 

Planując realizacje własnego pomysłu na biznes możesz skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich. Musisz wiedzieć, że Twój wiek będzie tu pierwszym kryterium zróżnicowania dotacji. I tak część regulaminów podzieliła wnioskodawców na:  

 • osoby poniżej 30 roku życia; 

 • dalej, pozostałe, wszystkie powyżej tego wieku. 

Jeśli masz mniej niż 30 lat możesz skorzystać z dotacji w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.  

Jeśli jednak masz już więcej niż 30 lat, możesz skorzystać z bezzwrotnych dotacji i zwrotnych pożyczek w Regionalnych Programach Operacyjnych w każdym województwie. Szczegółowe zasady otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej będą się różnić w zależności od województwa.  

Podstawową instytucją, która może przekazywać środki unijne w ramach programów unijnych jest Urząd Pracy. Innymi instytucjami przekazującymi dotacje z Unii Europejskiej są organizacje pozarządowe i instytucje szkoleniowe.  

Jeśli nie wiesz, gdzie i jak starać się o dotację na realizowanie swojego pomysłu na biznes, możesz skontaktować się z Punktem Informacji Funduszy Europejskich właściwym dla Twojego województwa. Punkty te udzielą Ci wszelkich niezbędnych In formacji.  

Dotacje z urzędu pracy 

Jeżeli jesteś np.: 

 • zarejestrowaną osobą bezrobotną; 

 • nie wykonującym innej pracy zarobkowej opiekunem osoby niepełnosprawnej; 

 • absolwentem centrum integracji społecznej; 

 • absolwentem klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnego pomysłu na biznes, w tym polegającego na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi bądź polegającego na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych; 

 • nie miałeś kar za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu… 

możesz skorzystać z dotacji PUP – po jej otrzymaniu musisz w ustalonym umową terminie założyć działalność gospodarczą, a środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Ponadto swój pomysł na biznes musisz prowadzić przez okres 12 miesięcy bez jego zawieszania i w tym czasie nie możesz też podejmować żadnego innego zatrudnienia. Skutkiem naruszenia tych obowiązków będzie konieczność zwrócenia otrzymanych dotacji. 

Urzędy Pracy przyznają dofinansowanie dla bezrobotnych osób nie tylko ze wspomnianych już Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) czy Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), ale także - bez limitu wieku – z Funduszu Pracy. 

Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie  

Osoby niepracujące, które nie prowadziły wcześniej własnej firmy mogą skorzystać z pożyczek w programie „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”. 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocy dla pożyczkobiorców, którzy skorzystali z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. 

Dotacje dla rolników  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje dotację na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. O wsparcie możesz ubiegać się jeśli jesteś osobą fizyczną, beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełniasz następujące warunki: 

 • podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie  jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; 

 • za rok w którym został złożony wniosek lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracujesz. 

Pomoc ma formę premii i wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. 

Kwota wsparcia to: 

 • 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1  miejsca pracy; 

 • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2  miejsc pracy; 

 • 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3  miejsc pracy. 

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji. 

W kolejnym artykule przedstawimy inne źródła uzyskania dotacji na prowadzenie własnego pomysłu na biznes: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/jak-otworzyc-biznes83/jak-otworzyc-swoj-biznes-bez-pieniedzy-cz-2. 

Ewelina Adamczyk

 

 

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.49

Udostępnij artykuł:

Czy długość szkolenia franczyzobiorcy ma znaczenie Czy długość szkolenia franczyzobiorcy ma znaczenie
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem