Partner serwisu

Jak założyć firmę cateringową

Powodzenie biznesu związanego z usługami cateringowymi jest uzależnione przede wszystkim od atrakcyjnej oferty i odpowiedniego kapitału na start. Najwięcej kosztuje wyposażenie i dostosowanie lokalu do wymogów Sanepidu. Sprawdź, jak krok po kroku założyć własną firmę cateringową.

Powodzenie biznesu związanego z usługami cateringowymi jest uzależnione przede wszystkim od atrakcyjnej oferty i odpowiedniego kapitału na start. Najwięcej kosztuje wyposażenie i dostosowanie lokalu do wymogów Sanepidu. Sprawdź, jak krok po kroku założyć własną firmę cateringową.

Przed uruchomieniem biznesu warto sprawdzić rynek potencjalnych odbiorców. Dobrze jest sporządzić listę lokalnych firm cateringowych i sprawdzić, jakie oferują produkty, dla kogo i za jaką cenę, a także porozmawiać z osobami, które korzystają z takich usług na co dzień. Warto poszukać niszy. Możliwości jest ? wbrew pozorom ? sporo. Z usług cateringowych korzystają szkoły, sklepiki, korporacje, prywatne instytucje, organizatorzy konferencji i szkoleń, jak również konkretne grupy: diabetycy, wegetarianie, osoby odchudzające się, alergicy, sportowcy, kobiety w ciąży i single z dużych miast.  

Rejestracja firmy

Mając gotowy pomysł na biznes można przystąpić do poszukiwania odpowiedniego lokalu (o tym za chwilę) i rejestrowania działalności gospodarczej. Zarejestrowanie firmy cateringowej jest bezpłatne i sprowadza się do trzech kroków: 1. Wpis do CEIDG ? w dowolnym urzędzie miasta lub gminy należy złożyć formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić osobiście, listem poleconym lub drogą elektroniczną. We wniosku należy podać swoje dane, a także m.in. nazwę i adres firmy, datę rozpoczęcia działalności i wybraną formę opodatkowania. Wniosek CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, NIP i zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS. 2. Zgłoszenie do ZUS ? w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy także złożyć w ZUS druk ZUA lub ZZA. Pierwszy jest zgłoszeniem do opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej, drugi do składki zdrowotnej (składa się go wtedy, gdy przedsiębiorca jest dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, na podstawie której otrzymuje wynagrodzenie równe lub większe niż minimalna krajowa). 3. Zgłoszenie do Sanepidu ? aby móc prowadzić działalność związaną z usługami cateringowymi konieczne jest pozwolenie od Sanepidu, który rejestruje i zatwierdza zakłady produkujące żywność. W tym celu należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. We wniosku należy wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, numer NIP lub PESEL oraz wskazać rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu.

Katalog Franczyz

Sprawdź gotowe pomysły