zaloguj
PRZEWIŃ

Inkubator kuchenny/przetwórczy - część 2

W pierwszym artykule wyjaśniliśmy, czym jest Inkubator kuchenny oraz kiedy można z niego skorzystać. W części drugiej omówimy marketing, zasady tworzenia i budżet.  W naszym kraju coraz częściej słyszy się o miejscach, w których rolnicy – w odpowiednich warunkach sanitarnych – mogą przetwarzać wyprodukowane przez siebie płody rolne, aby następnie sprzedawać je we własnym gospodarstwie lub lokalnych targowiskach. Miejsca takie noszą nazwę Inkubatorów kuchennych/przetwórczych.  

Z tego artykułu dowiesz się:

O marketingu, zasadach tworzenia Inkubatorów i efektywnym marketingu

Inkubator - będący pierwszym tego typu obiektem w Polsce - powstał w Zakrzowie. Najważniejszą jego częścią jest kuchnia wyposażona w urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnie. Pozwala to na prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej oraz szkoleniowo- doradczej z zakresu przetwórstwa rolno- spożywczego i gastronomii. Lokalni rolnicy, małe firmy i osoby oraz organizacje zainteresowane tego typu działalnością mogą skorzystać z inkubatora wynajmując pomieszczenia i wyposażenie kuchni oraz chłodnię w celu wyrobu i przechowywania własnych produktów.

 

Inkubator kuchenny/przetwórczy – marketing

Jak przypominają autorzy „Poradnika tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego” podstawową cechą odróżniającą Inkubator kuchenny od zakładu przetwórczego jest możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w zakresie sprzedaży produktów. Dotyczy to przede wszystkim stosowania narzędzi marketingu.

 

Inkubator kuchenny/przetwórczy może być więc miejscem, w którym lokalni producenci otrzymają cenne wskazówki, jak prawidłowo sprzedać swoje specjały, a także – co również jest bardzo ważne - jak je zapakować.

 

Według autorów „Poradnika tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego” właściciel takiego Inkubatora, może często dysponować odpowiednią infrastrukturą do dalszej sprzedaży produktów, np. posiadać sklep z produktami lokalnymi na terenie Inkubatora. Może także posiadać przestrzeń wystawienniczo-targową i organizować cyklicznie targi lokalne i/lub środki transportu (np. chłodnie) dostosowane do przewozu żywności.

 

Poza tym – w przypadku gdy z infrastruktury korzysta kilku lub więcej wytwórców - warto pomyśleć o ich sieciowaniu w tzw. grupy sprzedażowe. Często dla wytwórcy korzystniejsze jest skupienie uwagi na produkcji, aby nie angażować swojego czasu w dystrybucję. Wówczas pracownicy Inkubatora mogą zająć się logistyką i działaniami marketingowymi. Od kilku lat tworzą się tzw. grupy zakupowe konsumentów, które wspólnie kupują produkty wysokiej jakości. Inkubator może na stałe współpracować z tego typu grupami i dostarczać produkty przetworzone w inkubatorze.

 

Trzeba jednak mieć na uwadze, aby przy wyborze modelu sprzedaży dokonać dokładnej kalkulacji i zastanowić się, czy Inkubator będzie sprzedawał produkt przetworzony dodając własną marżę, czy też wytwórca będzie sprzedawał go bezpośrednio konsumentowi za korzystniejszą cenę. Może bowiem być tak, że koszty transportu i wynajęcia przestrzeni do sprzedaży będą wyższe niż zysk z samodzielnej sprzedaży bezpośredniej.

 

Inkubator kuchenny/przetwórczy – zasady tworzenia

Dzięki działalności Inkubatorów przetwórczych/kuchennych początkujący lokalni producenci będą mogli łatwiej dostosowywać się do obowiązujących zasad prawa żywnościowego przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym.

 

Zanim początkujący producenci przystąpią do budowy Inkubatora powinni spotkać się z pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (PIW) w przypadku planowania przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, bądź z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w przypadku planowania przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego. Powinni oni przedstawić im dokładną wizję działalności Inkubatora. Bardzo często pracownicy tych instytucji służą doradztwem w trakcie tworzenia projektu technologicznego.

 

W tym kontekście ważne jest także zdecydowanie, czy adaptować istniejący już budynek, czy raczej zbudować nowy. Jak jednak można przeczytać w „Poradniku tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego” w pierwszym przypadku przystosowanie pomieszczeń może być trudne w realizacji, a w ostatecznym rozrachunku inwestycja może być bardziej kosztowna, niż budowa nowego obiektu.

 

Projekt technologiczny zakładu, w którym będzie Inkubator powinien zawierać część opisową i graficzną (wyjątkiem jest sprzedaż bezpośrednia, gdzie wymagana jest tylko część opisowa). Posiadanie projektu technologicznego nie zwalnia z obowiązku posiadania projektu budowlanego i uzyskania stosownych pozwoleń. Dla żywności pochodzenia roślinnego mają zastosowanie tylko ogólne przepisy rozporządzenia nr 852/2004 i nie ma tutaj szczególnych wymagań higienicznych, takich jak dla produkcji zwierzęcej. Przetwórstwo roślinne odbywa się na ogólnych zasadach wynikających z tego rozporządzenia.

 

Inkubator kuchenny/przetwórczy – budżet

Na kształt budżetu Inkubatora kuchennego/przetwórczego wpływ mają indywidualne uwarunkowania wynikające z przyjętej koncepcji tego typu inwestycji. Zasadniczy wpływ na kształt budżetu inwestycyjnego przedsięwzięcia, będzie miał zakres działalności przetwórczej prowadzonej w Inkubatorze. Zakres ten będzie również determinował wymiar budżetu operacyjnego, związanego z funkcjonowaniem Inkubatora.

 

Jak można przeczytać w „Poradniku tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego” to, czy podstawą działalności Inkubatora będzie przetwórstwo warzyw, owoców, zbóż, mleka czy też mięsa, bezpośrednio wpłynie na rodzaj maszyn i urządzeń jakie będą zakupione. Mając na uwadze bezpieczeństwo żywności, przyjęty zakres działalności przetwórczej inkubatora będzie wyznaczał wymogi sanitarno-higieniczne, jakie muszą zostać spełnione. Determinuje to zarówno rodzaj materiałów budowlanych i wykończeniowych, jakie trzeba zastosować, jak i sam rozkład, wysokość oraz powierzchnię pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, sanitarnych i socjalnych.

 

Istotnym elementem wpływającym na budżet, będzie charakter nieruchomości przeznaczonej na potrzeby utworzenia Inkubatora.

 

Należy też oszacować przewidywaną skalę wykorzystywania Inkubatora przez lokalnych wytwórców. Rzetelnie zdiagnozowana liczba osób potencjalnie korzystających w przyszłości z Inkubatora, pozwoli na określenie zarówno liczby urządzeń i ich wydajności, jak i powierzchni przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w inkubatorze.

 

Celem działania Inkubatora jest również świadczenie usług doradczych i szkoleniowych. Jeżeli planowane są tego typu usługi, to należy w budżecie zaplanować wydatki związane z przygotowaniem sali szkoleniowej z niezbędnym zapleczem dydaktycznym i biurowym wraz ze sprzętem komputerowym oraz zapleczem socjalno-sanitarnym.

 

Planując uruchomienie Inkubatora warto również przewidzieć sposób identyfikacji produktów wyprodukowanych w Inkubatorze oraz ich promocję.

 

W kosztach zakupu maszyn i urządzeń powinny znaleźć się urządzenia do pakowania oraz etykietowania. Dla właściwego przebiegu procesu produkcyjnego niezbędne są urządzenia pomiarowe, takie jak wagi, sondy oraz termometry.

 

W ostatniej fazie planowania budżetu należy uwzględnić wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół Inkubatora. Kluczowe w tym zakresie jest ustalenie powierzchni przeznaczonej na drogi, parkingi i place manewrowe, niezbędne przy dostawie surowca. Należy też rozważyć kwestię ogrodzenia terenu.

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.38

Udostępnij artykuł:

Animator w bawialni – opieka, bezpieczeństwo i niezapomniana zabawa Animator w bawialni – opieka, bezpieczeństwo i niezapomniana zabawa
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem