zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Inkubator kuchenny/przetwórczy - część 2

W pierwszym artykule wyjaśniliśmy, czym jest Inkubator kuchenny oraz kiedy można z niego skorzystać. W części drugiej omówimy marketing, zasady tworzenia i budżet.  W naszym kraju coraz częściej słyszy się o miejscach, w których rolnicy – w odpowiednich warunkach sanitarnych – mogą przetwarzać wyprodukowane przez siebie płody rolne, aby następnie sprzedawać je we własnym gospodarstwie lub lokalnych targowiskach. Miejsca takie noszą nazwę Inkubatorów kuchennych/przetwórczych.  

Z tego artykułu dowiesz się:

O marketingu, zasadach tworzenia Inkubatorów i efektywnym marketingu

Inkubator - będący pierwszym tego typu obiektem w Polsce - powstał w Zakrzowie. Najważniejszą jego częścią jest kuchnia wyposażona w urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnie. Pozwala to na prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej oraz szkoleniowo- doradczej z zakresu przetwórstwa rolno- spożywczego i gastronomii. Lokalni rolnicy, małe firmy i osoby oraz organizacje zainteresowane tego typu działalnością mogą skorzystać z inkubatora wynajmując pomieszczenia i wyposażenie kuchni oraz chłodnię w celu wyrobu i przechowywania własnych produktów.

 

Inkubator kuchenny/przetwórczy – marketing

Jak przypominają autorzy „Poradnika tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego” podstawową cechą odróżniającą Inkubator kuchenny od zakładu przetwórczego jest możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w zakresie sprzedaży produktów. Dotyczy to przede wszystkim stosowania narzędzi marketingu.

 

Inkubator kuchenny/przetwórczy może być więc miejscem, w którym lokalni producenci otrzymają cenne wskazówki, jak prawidłowo sprzedać swoje specjały, a także – co również jest bardzo ważne - jak je zapakować.

 

Według autorów „Poradnika tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego” właściciel takiego Inkubatora, może często dysponować odpowiednią infrastrukturą do dalszej sprzedaży produktów, np. posiadać sklep z produktami lokalnymi na terenie Inkubatora. Może także posiadać przestrzeń wystawienniczo-targową i organizować cyklicznie targi lokalne i/lub środki transportu (np. chłodnie) dostosowane do przewozu żywności.

 

Poza tym – w przypadku gdy z infrastruktury korzysta kilku lub więcej wytwórców - warto pomyśleć o ich sieciowaniu w tzw. grupy sprzedażowe. Często dla wytwórcy korzystniejsze jest skupienie uwagi na produkcji, aby nie angażować swojego czasu w dystrybucję. Wówczas pracownicy Inkubatora mogą zająć się logistyką i działaniami marketingowymi. Od kilku lat tworzą się tzw. grupy zakupowe konsumentów, które wspólnie kupują produkty wysokiej jakości. Inkubator może na stałe współpracować z tego typu grupami i dostarczać produkty przetworzone w inkubatorze.

 

Trzeba jednak mieć na uwadze, aby przy wyborze modelu sprzedaży dokonać dokładnej kalkulacji i zastanowić się, czy Inkubator będzie sprzedawał produkt przetworzony dodając własną marżę, czy też wytwórca będzie sprzedawał go bezpośrednio konsumentowi za korzystniejszą cenę. Może bowiem być tak, że koszty transportu i wynajęcia przestrzeni do sprzedaży będą wyższe niż zysk z samodzielnej sprzedaży bezpośredniej.

 

Inkubator kuchenny/przetwórczy – zasady tworzenia

Dzięki działalności Inkubatorów przetwórczych/kuchennych początkujący lokalni producenci będą mogli łatwiej dostosowywać się do obowiązujących zasad prawa żywnościowego przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym.

 

Zanim początkujący producenci przystąpią do budowy Inkubatora powinni spotkać się z pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (PIW) w przypadku planowania przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, bądź z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w przypadku planowania przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego. Powinni oni przedstawić im dokładną wizję działalności Inkubatora. Bardzo często pracownicy tych instytucji służą doradztwem w trakcie tworzenia projektu technologicznego.

 

W tym kontekście ważne jest także zdecydowanie, czy adaptować istniejący już budynek, czy raczej zbudować nowy. Jak jednak można przeczytać w „Poradniku tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego” w pierwszym przypadku przystosowanie pomieszczeń może być trudne w realizacji, a w ostatecznym rozrachunku inwestycja może być bardziej kosztowna, niż budowa nowego obiektu.

 

Projekt technologiczny zakładu, w którym będzie Inkubator powinien zawierać część opisową i graficzną (wyjątkiem jest sprzedaż bezpośrednia, gdzie wymagana jest tylko część opisowa). Posiadanie projektu technologicznego nie zwalnia z obowiązku posiadania projektu budowlanego i uzyskania stosownych pozwoleń. Dla żywności pochodzenia roślinnego mają zastosowanie tylko ogólne przepisy rozporządzenia nr 852/2004 i nie ma tutaj szczególnych wymagań higienicznych, takich jak dla produkcji zwierzęcej. Przetwórstwo roślinne odbywa się na ogólnych zasadach wynikających z tego rozporządzenia.

 

Inkubator kuchenny/przetwórczy – budżet

Na kształt budżetu Inkubatora kuchennego/przetwórczego wpływ mają indywidualne uwarunkowania wynikające z przyjętej koncepcji tego typu inwestycji. Zasadniczy wpływ na kształt budżetu inwestycyjnego przedsięwzięcia, będzie miał zakres działalności przetwórczej prowadzonej w Inkubatorze. Zakres ten będzie również determinował wymiar budżetu operacyjnego, związanego z funkcjonowaniem Inkubatora.

 

Jak można przeczytać w „Poradniku tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego” to, czy podstawą działalności Inkubatora będzie przetwórstwo warzyw, owoców, zbóż, mleka czy też mięsa, bezpośrednio wpłynie na rodzaj maszyn i urządzeń jakie będą zakupione. Mając na uwadze bezpieczeństwo żywności, przyjęty zakres działalności przetwórczej inkubatora będzie wyznaczał wymogi sanitarno-higieniczne, jakie muszą zostać spełnione. Determinuje to zarówno rodzaj materiałów budowlanych i wykończeniowych, jakie trzeba zastosować, jak i sam rozkład, wysokość oraz powierzchnię pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, sanitarnych i socjalnych.

 

Istotnym elementem wpływającym na budżet, będzie charakter nieruchomości przeznaczonej na potrzeby utworzenia Inkubatora.

 

Należy też oszacować przewidywaną skalę wykorzystywania Inkubatora przez lokalnych wytwórców. Rzetelnie zdiagnozowana liczba osób potencjalnie korzystających w przyszłości z Inkubatora, pozwoli na określenie zarówno liczby urządzeń i ich wydajności, jak i powierzchni przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w inkubatorze.

 

Celem działania Inkubatora jest również świadczenie usług doradczych i szkoleniowych. Jeżeli planowane są tego typu usługi, to należy w budżecie zaplanować wydatki związane z przygotowaniem sali szkoleniowej z niezbędnym zapleczem dydaktycznym i biurowym wraz ze sprzętem komputerowym oraz zapleczem socjalno-sanitarnym.

 

Planując uruchomienie Inkubatora warto również przewidzieć sposób identyfikacji produktów wyprodukowanych w Inkubatorze oraz ich promocję.

 

W kosztach zakupu maszyn i urządzeń powinny znaleźć się urządzenia do pakowania oraz etykietowania. Dla właściwego przebiegu procesu produkcyjnego niezbędne są urządzenia pomiarowe, takie jak wagi, sondy oraz termometry.

 

W ostatniej fazie planowania budżetu należy uwzględnić wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół Inkubatora. Kluczowe w tym zakresie jest ustalenie powierzchni przeznaczonej na drogi, parkingi i place manewrowe, niezbędne przy dostawie surowca. Należy też rozważyć kwestię ogrodzenia terenu.

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.47

Udostępnij artykuł:

Franczyza bez cięć odc.4 Franczyza bez cięć odc.4
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem