Partner serwisu

Franczyza w agrobiznesie

Rolnictwo jest specyficznym sektorem gospodarki – chociażby ze względu na jego bezpośrednie związki ze środowiskiem przyrodniczym. Wciąż też przechodzi ewolucję. Polega ona na systematycznym poszukiwaniu takiego modelu gospodarowania, który będzie wypełniał podstawową funkcję wytwarzania artykułów rolnych przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji lub do przetwórstwa rolno-spożywczego będąc jednocześnie dobrze zharmonizowanym z całą gospodarką.

Istnieje też inna opcja rozwoju dla polskiego rolnictwa − produkowanie zgodne z procedurami rolnictwa ekologicznego, które daje rolnikowi możliwość wytworzenia

smacznych, aromatycznych i pełnowartościowych produktów, wolnych od szkodliwych substancji . Rolnictwo ekologiczne to dynamiczna dziedzina, podlegająca przeobrażeniom, determinowana wzrostem sprzedaży żywności naturalnej, rozwijająca się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

 

Rozwój rolnictwa spowodował, że wiele firm odpowiedziało na potrzeby tego sektora i dostosowało się do jego wymagań. Powstały także sieci franczyzowe. Jakie?

 

Przede wszystkim specjalistyczne sklepy oferujące części zamienne do maszyn rolniczych, ciągników, hydraulikę siłową, artykuły do produkcji zwierzęcej, ogumienie, koła, akumulatory i akcesoria.

 

Poza tym powstały też sieci franczyzową zajmujące się zaopatrzeniem sektora rolnego w biomasę, tworzące ekologiczne zagłębia zdrowej żywności, ale także świadczące usługi consultingowe dla rolników czy banki przyjazne temu sektorowi gospodarki.

 

Według specjalistów franczyzy w sektorze rolnictwa są bardzo opłacalne. Rolnicy otrzymują dotacje unijne, które przeznaczają m.in. na wymianę parku maszynowego, zakup ziemi, przebudowę budynków gospodarskich, nowe technologie pracy w uprawach, nawozy.

 

Sprzedając rolnikom to, czego potrzebują, można więc z powodzeniem skorzystać z pieniędzy, które obracają się w tej branży.

 

Katalog Franczyz

Sprawdź gotowe pomysły

Made in G