zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Plan marketingowy. Jak stworzyć go z głową.

Skuteczny plan marketingowy to kluczowy element skutecznej działalności marketingowej firmy. Stanowi on nie tylko strategię osiągania sukcesów, ale również gotowość do radzenia sobie z ewentualnymi kryzysami.

Strategia marketingowa a plan marketingowy firmy

Strategia marketingowa obejmuje obszerną koncepcję, definiującą długoterminowe cele marketingowe firmy oraz sposób, w jaki zamierza uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. To obejmuje strategiczne decyzje dotyczące pozycjonowania marki, wyboru grupy docelowej, unikalnej propozycji sprzedaży (USP) oraz ogólnego podejścia do rynku. Strategia marketingowa pełni rolę fundamentu, na którym opierają się szczegółowe plany i taktyki.

Plan marketingowy, z kolei, to konkretny dokument określający działania, taktyki i środki, które zostaną podjęte w krótkim lub dłuższym okresie, aby zrealizować cele wyznaczone w strategii marketingowej. Jest to bardziej szczegółowy i praktyczny dokument, który określa, jak firma zamierza wykorzystać dostępne zasoby do osiągnięcia celów.

Jak napisać plan marketingowy?

Pisanie skutecznego planu marketingowego wymaga przemyślanego podejścia i uwzględnienia kluczowych elementów. Struktura planu marketingowego może obejmować:

Wstęp:

 • Opis firmy: Historia, misja, wizja.

 • Cele marketingowe: Zwięźle określ cele, które poprzez działania marketingowe mają zostać osiągnięte.

Analiza sytuacji:

 • Analiza SWOT: Określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

 • Analiza konkurencji: Poznanie działań konkurencji, w tym także ich słabych i mocnych stron.

Badanie rynku:

 • Grupa docelowa: Precyzyjne określenie, kto stanowi target firmy.

 • Analiza klienta: Zrozumienie potrzeb, preferencji i zwyczajów klientów.

 • Badania rynkowe: Zebranie i wykorzystanie dostępnych danych rynkowych dotyczących własnej branży, do lepszego zrozumienia konkurencji i klientów.

Cel i strategia marketingowa:

 • Określenie zgodnych z celami firmy celów marketingowych: Zgodnych z ogólnymi celami firmy.

 • Wybór strategii marketingowej i kroki, które należy powziąć, aby cele osiągnąć.

Miks marketingowy (4P – product, price, place, promotion):

 • Produkt: Przedstawienie produktów/usług, unikalna propozycja sprzedaży (USP).

 • Cena: Strategia cenowa, promocje, rabaty.

 • Miejsce: Kanały dystrybucji, lokalizacje punktów sprzedaży.

 • Promocja: Plan działań obejmujących reklamę, public relations oraz marketing internetowy.

Działania marketingowe:

 • Działania operacyjne: Sprecyzuj, jakie kroki będą podejmowane w ramach każdego elementu miksu marketingowego.

 • Harmonogram: Określ, kiedy będą realizowane poszczególne kampanie i działania.

Budżet marketingowy:

 • Przydziel budżet: Na poszczególne działania marketingowe.

 • Monitoruj i kontroluj: Wydatki w trakcie realizacji planu.

Wskaźniki sukcesu:

 • Zdefiniuj metryki: Pozwalające ocenić skuteczność działań marketingowych.

 • Regularnie analizuj: Wyniki i dostosowuj strategię w miarę potrzeb.

Zespół i środki:

 • Przypisz odpowiedzialności: Dla poszczególnych działań.

 • Określ, jakie środki: (Zasoby ludzkie, finansowe) są potrzebne do realizacji planu.

Monitorowanie i kontrola:

 • Stwórz mechanizmy monitorowania: Postępów.

 • Określ punkty kontrolne: I zastosuj ewentualne korekty w przypadku potrzeby.

Dobry plan marketingowy przewiduje kryzysy

Skuteczny plan marketingowy to nie jest jedynie dążenie do sukcesu, lecz również gotowość do skutecznego radzenia sobie z ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi. Włączenie działań, które wskazują i rozwiązują sytuacje kryzysowe do struktury planu marketingowego stanowi istotny etap w zabezpieczeniu przed nieprzewidywanymi wyzwaniami.

Analiza trendów rynkowych oraz uwzględnienie różnych scenariuszy w planie marketingowym umożliwia skuteczne reagowanie na zmienne warunki rynkowe. Tutaj elastyczność nabiera kluczowego znaczenia. Możliwość szybkiej adaptacji planu do nowych warunków rynkowych oraz fluktuacji grupy docelowej może znacznie zmniejszyć negatywne skutki nagłych zmian na rynku.

Stworzenie skutecznego planu marketingowego to proces wymagający czasu, zaangażowania i dokładności. Kluczowe jest zrozumienie rynku, grupy docelowej oraz konkurencji. Plan powinien być elastyczny, uwzględniający różne scenariusze, w tym kryzysowe. Najlepiej powierzyć to zadanie fachowcom.

Warto pamiętać, że plan marketingowy to narzędzie, które ewoluuje wraz z rozwojem firmy i zmianami na rynku. Regularne aktualizacje i dostosowania są kluczowe dla utrzymania skuteczności działań marketingowych i osiągania zamierzonych celów.

mat.partnera

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.89

Udostępnij artykuł:

Jak sprawdzić czy dana sieć operuje odpowiednim wsparciem Jak sprawdzić czy dana sieć operuje odpowiednim wsparciem
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem