zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Jak otrzymać 23 tys. zł dotacji na finansowanie bieżących potrzeb firmy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wraz z marszałkami województw przygotowali kolejny program wsparcia dla firm dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii. Dotacje ze środków unijnych na bieżącą działalność mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw wystartują na początku czerwca.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak otrzymać 23 tys.zł dotacji na finansowanie bieżących potrzeb firmy
 • Kiedy i gdzie można skladać wnioski o dotację
 • Chcesz otrzymać bezpłatną konsultację, jak uzyskać grant na specjalistyczną usługę doradczą w województwie pomorskim? Dołącz do listy, zapisując się tutaj. 

Wsparcie dla średnich firm będzie finansowane z funduszy europejskich z programów krajowych (POIR, POPW), a dla małych firm z regionalnych programów operacyjnych. Warunki pomocy mają być wspólne dla całej Polski. Uruchomienie planowane jest na początek czerwca. Wysokość wsparcia będzie zależała od wnioskowanego przez przedsiębiorcę okresu (do 3 miesięcy) i zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Dla osoby samozatrudnionej w ciągu 3 miesięcy kwota ta wyniesie około 23,5 tys. zł, a firma zatrudniająca dziewięciu pracowników będzie mogła pozyskać około 70,6 tys. zł w takim samym okresie. Decyzja o udziale w tej formie pomocy z RPO jest podejmowana w każdym województwie. To oznacza, że mogą być takie województwa, które nie będą korzystać z naszego schematu. O udzieleniu pomocy z RPO, a więc o funduszach dla mikrofirm i małych firm, będą decydować marszałkowie – mówi Zbigniew Przybysz z Biura Komunikacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kto będzie mógł otrzymać dotację?

 

By otrzymać dotację, niezbędne będzie wykazanie co najmniej 30-proc. spadku obrotów (w porównaniu do analogicznego okresu w ub. r.) za jeden dowolny miesiąc, licząc od 1 lutego 2020 r. Ma to być główne kryterium rozpatrywania wniosków. Wsparcie finansowe będzie wypłacane do wyczerpania środków, nie będzie list rankingowych. Pomimo że środków jest dużo – aż 3 mld zł – niewykluczone, że nie wszyscy z nich skorzystają. Obowiązywać ma zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Gdzie się ubiegać o dotacje?

Z pomocy w formie dotacji będą mogli skorzystać średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy odnotowali niedobór lub brak płynności finansowej spowodowanej pandemią COVID-19. Ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) resort wygospodarował 500 mln zł.

Średni przedsiębiorcy z pozostałych regionów będą mogli skorzystać z dotacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR).W przypadku POPW i POIR wnioski o wsparcie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Uruchomienie działania jest planowane na czerwiec, a pomoc przedsiębiorcom będzie udzielana do końca 2020 r. W puli są 2 mld zł. To największe do tej pory wsparcie z funduszy europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy – jak wyjaśnia MFiPR – będzie można łączyć z pożyczkami płynnościowymi, dostępnymi również w POIR.

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

Wyślę Ci bieżące aktualizacje o dotacjach w Twoim województwie i informacje jak pobrać darmowy  e-book z TOP 50 Pomysłami na biznes w 2020 r.

 

Czy dotację otrzymają jednoosobowe działalności gospodarcze ?

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy wnioskować będą natomiast w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Obecnie województwa zadeklarowały 500 mln zł przeznaczonych na ten cel.Dotacje udzielane na podstawie know-how przygotowanego przez MFiPR będą rozliczane z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków. Ze wsparcia będą mogły skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Obsługą wniosków dla średnich firm zajmie się PARP, natomiast dla tych mniejszych – instytucje wskazane przez samorządy. Według wstępnych szacunków PARP ogłosi nabór wniosków 8 czerwca 2020 r.

Nasza redakcja będzie na bieżąco aktualizować wykaz stron Urzędów Marszałkowskich oraz PARP,gdzie zostaną udostępnione informacje o możliwości składania wniosków o dotację.

Obecnie informacje o kryteriach składania wniosków są na etapie przygotowania,warto więc wykazać się czujnością i śledzić strony Urzędów Marszałkowskich (stan na 26 maja): 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  

Nowy nabór

Kiedy start? 

Od 12 sierpnia 2020 r. – po zakwalifikowaniu Twojego wniosku przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP). Nie czekaj! Zadzwoń pod numer telefonu 795 874 481 lub wyślij e-mail na adres granty@4biznes.eu z informacją, że jesteś zainteresowany otrzymaniem grantu – np. na specjalistyczne usługi doradcze związane z Customer Development, czyli obowiązkową usługą doradczą dla każdej osoby, która chce zmienić lub rozwijać swój biznes za pomocą tej innowacyjnej metody. 

Customer Development to specjalistyczna usługa doradcza (SUD), która sprawnie przeprowadzi Cię przez etapy tworzenia skutecznego biznesu – począwszy od tego, jak zweryfikować na rynku swój pomysł na produkt lub usługę, aż do wdrożenia hipotezy krok po kroku. Oznacza to, że wspólnie zrealizujemy etap rozpoznania rynku: 

 • najpierw sprawdzimy, w jaki sposób klienci postrzegają dany problem i w jakim stopniu potrzebują jego rozwiązania; 
 • następnie pokażemy klientowi produkt i zweryfikujemy, czy rozwiązuje problem lub zaspokaja potrzebę na tyle skutecznie, aby przekonać do zakupu dużą grupę osób. 

Więcej o Customer Development przeczytasz w mojej rozmowie z Tomaszem Kolaszyńskim. 

Pamiętaj! We wstępnym katalogu usług ARP Customer Development mieści się w obszarze A, w następujących zakresach: 

 1. Opracowanie strategii, w tym strategii antykryzysowej. 
 2. Analiza możliwości zmiany profilu działania, przebranżowienia. 

Konsultant ARP telefonicznie, osobiście lub online poinformuje Cię, czy kwalifikujesz się do wsparcia oraz z jakiej usługi doradczej możesz skorzystać. Po rozmowie uzyskasz potwierdzenie, że możesz złożyć wniosek. 

Dla kogo? 

Dla każdej osoby, która ma problemy z obecnie prowadzonym biznesem i nie wie, jak je rozwiązać, oraz dla tych, którzy dopiero planują wdrożenie nowego produktu lub nowej usługi. Aby wziąć udział w szkoleniu, musisz mieć siedzibę firmy w województwie pomorskim i prowadzić dzialalność co najmniej od 1 stycznia 2020 r. 

Czy są jakieś wymagania w zakresie wiedzy lub umiejętności? 

Nie. Konsultant ARP zbada Twoje podstawowe potrzeby i problemy oraz sprawdzi, czy spełniasz kryteria firmy dotkniętej COVID-19 (takie firmy mogą otrzymać do 95% grantu). Podstawowe kryterium to min. 20-procentowy spadek przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020 r. (np. luty, kwiecień, maj) w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. (wartość skumulowana). Musisz prowadzić działalność gospodarczą co najmniej od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli nie spełniasz kryterium spadku przychodów to możesz uzyskać grant w wysokości 50% kosztów usługi doradczej.

Co muszę zrobić? 

Po potwierdzeniu przez konsultanta ARP, że zostałeś zakwalifikowany, złóż wypełniony wniosek z załącznikami o dotację do ARP. Wniosek o udzielenie grantu składa się z: 

 1. formularza wniosku o udzielenie grantu; 
 2. załączników. 

Wniosek nie jest trudny do wypełnienia. Pamiętaj, że jeżeli wybrałeś:

 1. Opracowanie strategii, w tym strategii antykryzysowej. 
 2. Analiza możliwości zmiany profilu działania, przebranżowienia. 

czyli Customer Development w praktyce, to na etapie wnioskowania – w sekcji C – powinieneś wpisać firmę 4Biznes.eu, która wykona usługę doradczą dla Ciebie! 

Ile to będzie kosztować? 1000 zł? 2000 zł? 3000 zł? 

Usługa będzie dostępna z bezzwrotnym grantem w wysokości maks. 95% kosztów kwalifikowanych. 

Gdzie będzie można się dowiedzieć, czy otrzymamy dotację? 

Na stronie internetowej www.arp.gda.pl będzie publikowana – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – lista ocenionych wniosków, które otrzymały dofinansowanie. 

Chcesz otrzymać bezpłatną konsultację, jak uzyskać grant na specjalistyczną usługę doradczą? Dołącz do listy, zapisując się tutaj. 

 

30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego” - Wypełnij ankietę i otrzymuj aktualne informacje - 5 czerwca start konkursu!


Więcej na stronie ARP: https://www.arp.gda.pl/1139,wiadomosci?tresc=15194

Do pobrania:

 1. Regulamin wezwania konkursowego
 2. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie

Filmy instruktażowe:

 1. Zasady udziału w konkursie dotacyjnym,
 2. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych.

Gdzie szukać informacji?

Informacje, ogłoszenie i komplet dokumentów znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA - www.arp.gda.pl.

Odpowiedzi na pytania udzielają:

Pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106,  e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu;
Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.  59 714 18 44, e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

 • zapis na newsletter województwo pomorskie

 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

5 400 000 zł do wzięcia na tzw. "Bon antywirusowy" - Wypełnij ankietę i otrzymuj aktualne informacje - rozpoczęcie naboru wniosków 8 czerwca od godz.8:00 !

Projekt "Bon antywirusowy" jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym  uwarunkowaniom prowadzenia działalności, w tym: zakaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

W ramach projektu powstanie fundusz grantów, które będą powierzane przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów), na dostosowanie do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych. Granty będą mogły być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, dywersyfikację lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej) , środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90% poniesionych wydatków.Całkowita wartość projektu wynosi 6.600.000,00 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6.000.000,00 PLN. Projekt będzie realizowany od 1.06.2020 r. do 31.01.2022 r.Założono, że efektem projektu będzie nie tylko ochrona utrwalonej tkanki gospodarczej BOF, ale także swoisty gospodarczy kontratak, który pozwoli firmom szybciej i skuteczniej dostosować się do sytuacji kryzysowej i nowego otwarcia po zakończeniu epidemii.

W związku z pytaniami pozostałych przedsiębiorców z województwa podlaskiego,zapytaliśmy rzecznik UM, czy dla nich są również  zaplanowane dotacje.

Otrzymaliśmy odpowiedź na pytanie dotyczące drugiej odsłony programu.

-  W związku z Pańskim pytaniem prasowym - przekazuję, że planujemy uruchomienie drugiej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego i dotacji dla firm z województwa podlaskiego. Szczegóły przekażemy po długim weekendzie – mówi Emilia Malinowska inspektor. 

Wypełnij ankietę i otrzymuj aktualne informacje z województwa podlaskiego.

Druga część Podlaskiego Pakietu gospodarczego wyczerpana pierwszego dnia!

Nabór wniosków na dofinansowanie kapitału obrotowego w podlaskich firmach, w ramach drugiej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, został zakończony. Wpłynęło około 10 tys. wniosków, co wyczerpało budżet konkursu.

To pierwszy tego typu konkurs w kraju. Mogły w nim startować mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego, w tym samozatrudnieni. Z dotacji sfinansować będą mogły kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19.

Nabór zaczął się 22 czerwca, o godzinie 8.00 i od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem podlaskich przedsiębiorców. Do godz. 9.30 przedsiębiorcy złożyli 10 tys. wniosków, co oznacza, że co minutę wpływało 111 wniosków! Złożone w tym czasie wnioski wyczerpały pulę konkursową – 35 mln zł. Dlatego – zgodnie z regulaminem – konkurs został zakończony.

Publikujemy listę sum kontrolnych wniosków, które zostały złożone, co pozwoli sprawdzić czy dany wniosek został zarejestrowany w systemie.

Teraz, wnioskodawcy mają trzy dni na złożenie wersji papierowej wniosku. Dokumenty te można przynieść osobiście do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – do 25 czerwca, do godz. 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla).

- Docierały do nas sygnały, że nie wszystkim udało się złożyć wniosek, co wynikało z wyjątkowo dużego obciążenia serwera – wyjaśnia Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Przedsiębiorcy, którzy nie zakwalifikowali się do uzyskania dotacji w tym konkursie, będą mogli jeszcze ubiegać się o wsparcie. Do wykorzystania zamierzamy przeznaczyć kolejne ok. 50 mln zł z funduszy unijnych.

 

Czytaj dalej na stronie 2

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.63

Udostępnij artykuł:

Pomysł na biznes - zostań operatorem drona Pomysł na biznes - zostań operatorem drona
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem