zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Cesja wierzytelności – co warto o niej wiedzieć

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, na pewno spotkałeś się w swojej działalności chociaż raz z pojęciem cesji wierzytelności. W tym tekście opiszemy, czym dokładnie jest cesja oraz jak działa w praktyce. Czytaj dalej i dowiedz się więcej! 

Czym jest cesja wierzytelności? 

Samo słowo „cesja” pochodzi o łacińskiego słowa „cessio”, które oznacza nic innego jak ustąpienie. Biorąc to pod uwagę, można więc określić cesję jako przeniesienie uprawnień z jednego podmiotu na drugi przy pomocy odpowiedniej i precyzyjnie określonej w prawie czynności formalnej. Częsta zamiast terminu „cesja wierzytelności” mówi się również o „przelewie wierzytelności”, co oznacza dokładnie to samo. Zgodnie z polskim prawem przeniesienie wierzytelności jest możliwe na zasadach opisanych w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie cywilnym. Zgodnie z definicją, jaką możesz znaleźć w tych aktach prawnych, cesja jest przekazaniem przez wierzyciela prawa do wierzytelności oraz wszystkich innych praw z tym związanych osobie trzeciej. 

Kto jest uczestnikiem cesji? 

Stronami umowy cesji wierzytelności są: 

  • cedent – osoba lub firma, która posiada prawo do określonej wierzytelności, 

  • cesjonariusz – nabywca wierzytelności, który otrzymuje prawa do określonego w umowie przedmiotu cesji. 

Bardzo ważne w przypadku cesji wierzytelności jest to, że dłużnik stanowi strony i nie musi wyrażać zgody na przekazanie jego długu z jednego podmiotu do drugiego. Sytuacja, w której osoba zadłużona ma prawo nie zgodzić się z przeprowadzeniem cesji, jest bardzo rzadka i możliwa tylko wtedy, gdy taki zapis znajduje się w umowie zawartej z dłużnikiem. 

Co podlega cesji? 

Zgodnie z prawem przedmiotem cesji może być każda zbywalna rzecz, która w momencie przeprowadzenia przelewu wierzytelności nie ma żadnego związku z osobą trzecią. Najczęściej cesja dotyczy umów sprzedaży, zamiany lub darowizn. Przepisy przewidują też przeprowadzenie cesji przyrzeczonej, która dotyczy wierzytelności przyszłej. Dostępna jest również cesja częściowa, ale tylko wtedy, gdy można bez problemu podzielić konkretną wierzytelność.  

O czym pamiętać przy umowie cesji? 

Cesja skutkuje przeniesieniem wierzytelności pomiędzy dwoma stronami umowy. Oznacza to więc, że cesjonariusz uzyskuje pełnię praw do zarządzania nabytą wierzytelnością. Jeśli cesja dotyczy długu, strona, która go nabyła, może od razu po podpisaniu umowy zażądać spłaty zadłużenia. Przy podpisywaniu umowy warto wiec zagłębić się we wszystkie zapisy i nie pomijać nawet z pozoru błahych elementów porozumienia. Poprawnie sporządzona umowa cesji powinna zawierać przede wszystkim oznaczenie obu stron, wartość wierzytelności, tytuł prawny do wierzytelności, dodatkowe informacje o przedmiocie umowy, terminy spłaty, prawa i obowiązki dłużnika i wierzyciela. 

Cesja i faktoring 

Faktoring to usługa, która szeroko wykorzystuje cesję wierzytelności. Finansowanie faktur polega na tym, że przedsiębiorca X wystawia fakturę z wydłużonym terminem płatności przedsiębiorcy Y i jednocześnie dokonuje cesji tej wierzytelności na rzecz instytucji finansowej świadczącej usługę faktoringu. W zamian od razu po przekazaniu dokumentów otrzymuje zaliczkę w wysokości 80-90% wartości faktur. Późniejsza egzekucja wierzytelności leży już po stronie faktora, czyli firmy faktoringowej. W Polsce wyróżnia się wiele rodzajów faktoringu, które określają odpowiedzialność faktora za niewypłacalność wierzyciela, moment zapłaty za faktury, moment powiadomienia wierzyciela o zawartej umowie faktoringowej itp. Dowiedz się więcej o faktoringu, jego cenach oraz zakresie działania na stronie: finansowaniefaktur.pl 

Kiedy nie można dokonać cesji wierzytelności? 

Cesja wierzytelności nie jest zawsze możliwa. Czynności prawnej nie można dokonać przy niezbywalnym prawie dożywocia lub w momencie, gdy wierzytelność stanowi prawo odkupu lub pierwokupu. Pamiętaj też, że przedmiotem cesji nie mogą być papiery wartościowe na okaziciela oraz dług alimentacyjny. Zanim więc postanowisz dokonać cesji, zastanów się dobrze, czy wierzytelność może zostać przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Cesja wierzytelność i podatek od czynności cywilnoprawnych 

Przeprowadzenie cesji wierzytelności tworzy obowiązek podatkowy.  Podatkowi PCC podlegają umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, ustanowienie hipoteki odpłatnego użytkowania oraz spółki. 

Firma windykacyjna a cesja wierzytelności 

Firmy windykacyjne to przedsiębiorstwa, które na co dzień korzystają z cesji wierzytelności ze względu na nadzieję uzyskania łatwego zysku. Jeśli więc chcesz sprzedać wierzytelność windykatorowi, musisz wiedzieć, że nie może być ona przedawniona, a dłużnik powinien być w pełni wypłacalny. Firmy windykacyjne najchętniej przejmują długi, które wynikają z przejrzystej umowy bankowej lub z przedsiębiorstwami pożyczkowymi. Chodzi o to, by można było łatwo wskazać tytuł prawny do wierzytelności.  

artykuł sponsorowany

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.48

Udostępnij artykuł:

Mobilna kosmetyczka Anna Marchlewska Mobilna kosmetyczka Anna Marchlewska
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem