zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Fundusze unijne to dla małych i średnich firm szansa w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19

Przedsiębiorcy zmuszeni są szukać nowych rozwiązań, które pozwolą przetrwać czas „zamkniętej gospodarki”. Pandemia może zmienić na zawsze branże i rynki, na których funkcjonują. Kryzys niesie za sobą niepewność, ale może być też szansą na zaistnienie lub wyprzedzenie konkurencji. Taką szansę daje wsparcie z funduszy europejskich, które oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP na bieżąco dostosowuje swoją ofertę do obecnej sytuacji, wprowadzając m.in. ułatwienia dla beneficjentów realizujących już swoje projekty, jak i tych którzy są zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Trwająca pandemia COVID-19 silnie uderzyła w gospodarkę. Przedsiębiorcy niemal z dnia na dzień znaleźli się w zupełnie innej rzeczywistości. Dla wielu z nich to najtrudniejszy moment w dotychczasowej karierze biznesowej. W niektórych branżach działalność została całkowite zawieszona, a w części branż prowadzona jest w mniejszej skali – praca zdalna, ograniczenie produkcji i świadczonych usług. Rząd – chcąc złagodzić negatywny wpływ pandemii na biznes – wprowadził pakiet pomocowy tzw. Tarczę Antykryzysową.

Na sytuację na bieżąco reaguje wiele instytucji, w tym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada m.in. za realizację programów finansowanych z funduszy europejskich, tj. Inteligentny Rozwój (POIR), Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i Polska Wschodnia (POPW)

Fundusze z ułatwieniami na czas epidemii

Działania i rozwiązania już wprowadzone w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przewidują:

 • Wydłużenie terminów składania wniosków w wybranych konkursach,
 • Uznanie wydatków, które beneficjenci wcześniej ponieśli a dotyczą spotkań, szkoleń czy wyjazdów odwołanych na skutek epidemii,
 • Przekazanie większej części dofinansowania we wcześniejszej fazie realizacji projektu, jeśli będzie to konieczne do realizacji projektu. Każdy przypadek analizowany jest indywidualnie.
 • Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa będzie wymagała wprowadzenia zmian w projekcie – terminów składania wniosków o płatność, spodziewanych efektów projektu czy wydłużenia czasu realizacji – wówczas (po przeprowadzeniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizowany projekt) możliwe będzie podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie.
 • Zdalną ocenę wniosków o dofinansowanie. W przypadkach, w których konieczny będzie osobisty udział przedsiębiorcy w posiedzeniach paneli ekspertów, Agencja przeprowadzi takie spotkanie z wykorzystaniem wideokonferencji. Nowe daty posiedzeń są ustalone każdorazowo z wnioskodawcą.
 • Czasowe zawieszenie kontroli, prowadzonych w ramach realizowanych projektów. Nowe terminy będą indywidualnie uzgadniane z beneficjentami.

Rozpatrywanie wniosków i rozliczenia projektów bez opóźnień

Mimo obecnej sytuacji PARP zapewnia, że obsługa przedsiębiorców odbywa się bez zakłóceń. Agencja szybko przestawiła się na działanie w trybie zdalnym (obecnie 95 proc. pracowników PARP pracuje zdalnie). Pozwoliło to na zachowanie ciągłości realizowanych zadań.

Dodatkowo, PARP aktywnie włącza się w aktualnie toczące się prace nad aktami prawnymi (projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19), które mają przeciwdziałać efektom pandemii COVID-19.

Agencja analizuje postulaty wnioskodawców i beneficjentów oraz wpływ pandemii na poszczególne branże.

Więcej czasu na składanie wniosków

Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na składanie wniosków w trwających konkursach o dotacje. Do 12 maja br. zostały wydłużone nabory w konkursach:

 • „Badania na rynek – konkurs ogólny”. Celem tego konkursu jest wzmocnienie konkurencyjności firm poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Te innowacje muszą mieć charakter przynajmniej ogólnokrajowy. Wsparcie wynosi do 80 proc. wartości projektu.
 • „Badania na rynek – konkurs na rzecz miast średnich”. To konkurs prawie identyczny z poprzednim, z tym że został przygotowany z myślą o przedsiębiorstwach działających na terenie miast średnich oraz okolicznych gmin. Wsparcie wynosi do 80 proc. wartości projektu.
 • „Badania na rynek – Dostępność Plus ”. Dodatkowym celem tego programu – przy zachowaniu wszystkich kryteriów konkursu ogólnego – jest zwiększenie dostępności nowych lub ulepszonych (dzięki innowacji) produktów dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Wsparcie wynosi do 70 proc. wartości projektu. Całkowita wartość projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro.

Konkursy poddziałania „Badania na rynek” są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligent Rozwój (POIR) w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

 • „Kompetencje dla sektorów”. Ten konkurs jest przeznaczony m.in. dla podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, przedsiębiorców, organizacji pracodawców czy związków zawodowych. Jego celem jest wyłonienie operatorów działań szkoleniowych lub doradczych, którzy z kolei mają przeprowadzać rekrutacje pracowników i pomagać w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze. Adresatem I rundy konkursu (którego daty składania wniosków zostały wydłużone) jest przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów.
 • ,,Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”. Chodzi o zapewnienie i dofinansowanie szkoleń i doradztwa z zakresu zamówień publicznych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W konkursie mogą startować firmy i organizacje działające w dziedzinie zatrudnienia, organizacje pracownicze i pracodawców oraz inne podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego (makroregion 3) oraz łódzkiego, opolskiego i śląskiego (makroregion 4).

Konkursy są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do 28 maja br. została wydłużona pierwsza runda naboru wniosków o dofinansowanie w tegorocznym konkursie działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (pierwotnie do 4 maja br.). Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Wnioski w drugiej rundzie można będzie składać od 4 sierpnia do 7 września br.

 • „Internacjonalizacja MŚP”. W konkursie firmy mogą starać się o środki na pokrycie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu finansowanego z programu Polska Wschodnia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą się zgłaszać mikro-, małe i średnie firmy z siedzibą lub oddziałem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

W części programów działania mają charakter ciągły, a przedsiębiorcy mogą składać wnioski w kilku rundach, co jest wygodne z uwagi na obecną sytuację.

Więcej na https://www.parp.gov.pl/

 

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.47

Udostępnij artykuł:

Franczyza bez cięć odpowiadamy Franczyza bez cięć odpowiadamy
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem