Partner serwisu

Akademia Nauki


Akademia Nauki Roman Nowacki
ul. Ratajczaka 35/9
61-816 Poznań

664 1...
Dane ukryte

Dane ukryte

www.a...
Dane ukryte

Wysokość inwestycji

Minimalna kwota inwestycji:

12.4 tys.

Opłata wstępna

0 zł

Opłata bieżąca:

0 zł

Opłata marketingowa:

0 zł

Poznaj nas - informacje o systemie franczyzowym

Akademia Nauki powstała w roku 1998 roku. Od początku istnienia Akademii opracowujemy nowatorskie programy edukacyjne podnoszące sprawność czytania i uczenia się dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Misją Akademii jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie zadowolenie i poczucie pewności siebie. Chcemy, aby każde dziecko w Polsce mogło uczyć się bez wysiłku. Jesteśmy przekonani, że poprzez docieranie do wewnętrznych zasobów i odkrywanie mocnych stron dzieci, mogą uczyć się one w atmosferze odprężenia i radości. Nasze programy opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka. Naszą misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również jesteśmy zaangażowani w programy formatu NON PROFIT, takie jak Szkoła 2020, Akademia Nauczyciela, Akademia Rodzica, Cała Polska Czyta Dzieciom, za co zostaliśmy dwukrotnie uhonorowani Statuetką Kampanii ABC XXI.

Jednostki franczyzowe

44

Przewidywana suma inwestycji

12,4 tys. zł.

Osoba Kontaktowa

Roman Nowacki

Katalog Franczyz

Sprawdź gotowe pomysły

Biesiadowo