zaloguj
PRZEWIŃ

ZUS przyznał przedsiębiorcy prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres kwiecień – maj 2020 r.

Wskutek interwencji Rzecznika MŚP, ZUS przyznał przedsiębiorcy prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres kwiecień – maj 2020 r., uchylając swą wcześniejszą decyzję jako opartą na nieuprawnionej przesłance.  

Decyzją z dnia 21 lipca 2020 r. ZUS odmówił przedsiębiorcy prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od kwietnia do maja 2020 r. W uzasadnieniu wskazał, że konto ubezpieczonej na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazywało zadłużenie przekraczające wysokość należnych składek za 2019 r. i nie było one objęte umową ratalną. Wobec tego – w ocenie Zakładu – należało uznać, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, a zatem nie przysługuje mu prawo do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia za okres od kwietnia 2020 r. do maja 2020 r.

Rzecznik MŚP interweniował w sprawie na wniosek przedsiębiorcy, wskazując w piśmie do ZUS, że przesłanka decyzji – tj. założenie, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, nie było uprawnione, ponieważ organ podatkowy nie uwzględnił faktycznych okoliczności powstania zobowiązania przedsiębiorcy – zadłużenie na jego koncie na koniec 2019 r. powstało wskutek pomyłki biura rachunkowego i zostało przez przedsiębiorcę w całości uregulowane w pierwszych dniach stycznia 2020 r., gdy tylko powziął wiadomość o powstałej zaległości. Rzecznik podkreślił, że nie było przesłanek kwalifikujących do objęcia przedsiębiorcy postępowaniem upadłościowym, a co za tym idzie – winien uzyskać prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania.

Odmawiając przedsiębiorcy prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec – maj 2020 r., ZUS oparł się wyłącznie na założeniu, że przedsiębiorca nie może mieć zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. (które to zadłużenie nie byłoby objęte układem ratalnym), zupełnie pomijając istotne dla sprawy okoliczności, w świetle których nie było uprawnione stwierdzenie, iż przedsiębiorca znajdował się w złej sytuacji finansowej. Podejście takie jest sprzeczne m.in. z art. 12 p.p, zgodnie z którym organy państwa powinny także działać na zasadzie pogłębiania zaufania obywateli do państwa, proporcjonalności, bezpośredniości i równego traktowania – podkreślił rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Ostatecznie ZUS uchylił swoją wcześniejszą decyzję i przyznał przedsiębiorcy prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za kwiecień – maj 2020 r.

materiał przesłany

Udostępnij artykuł:

Wsparcie finansowe pomysłów na biznes Wsparcie finansowe pomysłów na biznes
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem