zaloguj
PRZEWIŃ

Zasady udzielania pomocy publicznej na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa

Na wniosek Rzecznika MŚP Prezes UOKiK wyjaśnia wątpliwości ws. zasad udzielania pomocy publicznej na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa

Na wniosek Rzecznika MŚP Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia wątpliwości związane z zasadami udzielania pomocy publicznej ze środków pomocowych na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

Do Biura Rzecznika MŚP doszły sygnały o barierach i utrudnieniach związanych z wątpliwościami dotyczącymi zasad wsparcia udzielanego ze środków pomocowych na przeciwdziałanie skutkom tej sytuacji, w szczególności zagadnienia łączenia i ograniczania udzielonej pomocy tzw. podmiotom powiązanym do wysokości 800.000 euro.

Na wniosek Rzecznika MŚP w tej sprawie wyjaśnień udzielił Prezes UOKiK w piśmie z dnia 13 października 2020 r. W pierwszej kolejności wyjaśnił on, że przedmiotowe wsparcie finansowe, udzielane przedsiębiorcom w łącznej wysokości do limitu kwoty 800 tys. euro, dotyczy wyłącznie pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, zatwierdzonej na podstawie sekcji 3.1 Komunikatu Komisji z dnia 19 marca 2020 r. – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 l/1 z 20 marca 2020 r., ze zm.; dalej: „Komunikat”). Jest to pomoc odrębna od pomocy de minimis oraz może być ona z nią łączona bez ograniczeń do maksymalnych limitów tych dwóch rodzajów pomocy. Do limitu 800 tys. euro wlicza się natomiast każdą pomoc wymienioną w sekcji 3.1 Komunikatu.

Tym niemniej, w przeciwieństwie do zasad udzielania pomocy de minimis, w ramach pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 limit 800 tys. euro odnosi się nie do pojedynczego przedsiębiorcy, ale całej grupy podmiotów z nim powiązanych – zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.). Prezes UOKiK poinformował przy tym, pomimo prób władz polskich i innych państw członkowskich na etapie konsultacji projektu Komunikatu zawężenia pojęcia przedsiębiorstwa, choćby analogicznie jak w przypadku pomocy de minimis, Komisja nie przychyliła się do bardziej liberalnego podejścia w tym zakresie.

materiał przesłany redakcji

Udostępnij artykuł:

Jaki lokal jest najlepszy na start Jaki lokal jest najlepszy na start
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem