Partner serwisu

McDonald’s


McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa

(22) ...
Dane ukryte

Dane ukryte

www.m...
Dane ukryte

Wysokość inwestycji

Minimalna kwota inwestycji:

1.2 mln.

Opłata wstępna

0 zł

Opłata bieżąca:

0 zł

Opłata marketingowa:

0 zł

Poznaj nas - informacje o systemie franczyzowym

Prowadzenie restauracji szybkiej obsługi w systemie McDonald’s.

Wymagania sieci

 • Franczyzobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna (wykluczone spółki kilku osób), inwestująca własne pieniądze i bezpośrednio zarządzająca przyznaną na mocy umowy restauracją.
 • Przed zawarciem umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi wielomiesięczne szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia restauracji McDonald’s.
 • Umowa franczyzy zawierana jest na 20 lat i dotyczy konkretnej restauracji McDonald’s.
 • Zawierając umowę franczyzy, franczyzobiorca obejmuje na ogół jedną z funkcjonujących restauracji McDonald’s.
 • Inwestorem w nieruchomość (lokal restauracji) jest McDonald’s Polska Sp. z o.o.
 • Decyzje co do lokalizacji restauracji McDonald’s podejmuje wyłącznie McDonald’s Polska Sp. z o.o.
 • Jednostki własne

  115

  Jednostki franczyzowe

  253 restauracji / 62 franczyzobiorców

  Przewidywana suma inwestycji

  Wymagany kapitał własny na poziomie 1,2 mln zł. Za kapitał własny uważa się własne pieniądze franczyzobiorcy nie obciążone żadnymi roszczeniami; nie mogą to być pieniądze pożyczone (nawet pod zastaw nieruchomości), nieoficjalne darowizny, udziały "cichego wspólnika". Kapitał własny mogą stanowić składniki majątku franczyzobiorcy (np.: firma, nieruchomość) przeznaczone na sprzedaż.

  Osoba Kontaktowa

  Monika Dąbrowska - Franchising Manager

  Katalog Franczyz

  Sprawdź gotowe pomysły

  BERGMEN® - Zapraszamy do współpracy