Partner serwisu

Kancelarie Prawne OmegaOmega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.
ul. Poznańska 3 lok. 18, 00-680 Warszawa

(22) ...
Dane ukryte

Dane ukryte

www.o...
Dane ukryte

Poznaj nas - informacje o systemie franczyzowym

Omega Kancelarie Prawne to sieć renomowanych, wysokodochodowych kancelarii prawnych o umiarkowanych cenach usług. Świadczymy wszelkie usługi prawnicze, zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Jesteśmy konkurencyjni cenowo, mamy wypracowany własny sposób pozyskiwania i obsługi klientów.

Wymagania sieci

Poszukujemy franczyzobiorców gotowych do otwarcia własnej kancelarii prawnej przede wszystkim w byłych i obecnych miastach wojewódzkich oraz miastach powiatowych, w których liczba mieszkańców przekracza 40-50 tys. Kancelaria powinna się mieścić w pobliżu sądów, na parterze lub na I piętrze. Wejście do budynku i okna powinny wychodzić na ulicę. Na budynku lub w oknach musi być możliwość umieszczenia szyldów i reklam. Kancelaria powinna się składać z minimum 2 pomieszczeń (sekretariat + gabinet prawnika). Wyposażenie i wystrój kancelarii należy wykonać według wytycznych franczyzodawcy. Koszt wyposażenia łącznie z najmem pomieszczenia nie powinien przekroczyć na początku działalności kwoty 10-12 tys. zł. Podstawowe korzyści z przystąpienia do sieci to przede wszystkim wspólna ogólnopolska reklama w codziennej prasie wysokonakładowej oraz:

 • posiadanie własnej kancelarii prawnej o ugruntowanej pozycji na rynku, z możliwością jej odsprzedaży osobom trzecim czy przekazania do niej praw np. swoim dzieciom,
 • wyposażenie, wystrój i oznakowanie kancelarii według jednego wzorca wizualizacyjnego,
 • działanie na swoim terenie na prawach wyłączności,
 • korzystanie ze znaku graficznego firmy, jej dorobku intelektualnego i marketingowego oraz znajomości marki na rynku usług prawniczych,
 • korzystanie z pomocy franczyzodawcy, szczególnie w pierwszych miesiącach działalności,
 • stosowanie takich samych, sprawdzonych już procedur obsługi klienta,
 • korzystanie z naszej pomocy w rekrutacji i szkoleniu pracowników,
 • korzystanie z jednej strony internetowej i adresów e-mail we wspólnym aliasie,
 • korzystanie z prawnych internetowych baz danych,
 • korzystanie z pomocy i nadzoru prawnika centralnego,
 • możliwość korzystania ze szkoleń zawodowych dla siebie i zatrudnionej kadry pracowniczej,
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi członkami sieci w trakcie wspólnych, okresowych narad,
 • korzystanie ze sprawdzonych metod pozyskiwania klientów, w tym klientów posiadających wysokodochodowe roszczenia odszkodowawcze,
 • korzystanie z wypracowanych procedur dochodzenia odszkodowań w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy i innych zdarzeniach losowych, jak np. błędy w sztuce lekarskiej,
 • możliwość przyjęcia każdego klienta i podjęcia się każdej sprawy z uwagi na różnorodność i mnogość specjalistów, z różnych dziedzin prawa, zatrudnionych w sieci (pomoc wewnątrzkorporacyjna),
 • z czasem możliwość świadczenia wprowadzanych przez nas, dodatkowych usług finansowych, ubezpieczeniowych, księgowych, audytorskich itp.

Jednostki własne

6

Jednostki franczyzowe

12

Przewidywana suma inwestycji

Oferta jest przeznaczona zarówno dla prawników i radców prawnych, jak również dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego. Rozruch kancelarii trwa przeważnie ok. 2-4 miesiące. Opłaty za udział w naszym projekcie pobieramy w II etapach:

 • I etap – jednorazowa opłata wstępna, której wysokość jest zależna od momentu przystąpienia do sieci tj. wzrasta wraz z liczbą placówek;
 • II etap – comiesięczna opłata na stałym poziomie, pobierana od 7 miesiąca współpracy.

Osoba Kontaktowa

Krzysztof Dalasiński, tel 668 805 692

Katalog Franczyz

Sprawdź gotowe pomysły

Web Analytics google-site-verification: google3bcd9892e1b8f2dc.html