Partner serwisu

Expense Reduction AnalystsE R Associates (Poland) Ltd.
Suite 24, 40 Churchill Square, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4YU, United Kingdom

+48 5...
Dane ukryte

Dane ukryte

en.ex...
Dane ukryte

Poznaj nas - informacje o systemie franczyzowym

Expense Reduction Analysts to największa na świecie firma, która pomaga przedsiębiorstwom w redukcji kosztów operacyjnych. Zwłaszcza pozostałych kosztów operacyjnych, które nie są związane z zasadniczą działalnością przedsiębiorstwa (media, energia, transport, marketing, usługi bankowe, telekomunikacja i wiele innych). Firma powstała 1992 roku w Wielkiej Brytanii. Aktualnie współpracuje z nią ponad 700 partnerów w 25 krajach. Klienci ERA nie ponoszą żadnego ryzyka finansowego związanego z prowadzonym projektem. Opłaty pobierane są w oparciu o zasadę "no cure - no pay" - po udowodnieniu oszczędności. Przychód doradczy to udział w wygenerowanych oszczędnościach Klientów. Wiedza specjalistyczna ekspertów Expense Reduction Analysts obejmuje blisko 40 kategorii kosztów. Począwszy od 1992 roku Expense Reduction Analysts ma na swoim koncie ponad 18 tys. przeprowadzonych projektów a przeciętna redukcja kosztów kształtuje się na poziomie 20 proc. Do klientów Expense Reduction Analysts należą małe, średnie przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje z praktycznie wszystkich sektorów gospodarki m.in. IKEA, Deloitte, Uniwersytet SWPS, NOVOL, Bio Planet, SGB Bank SA, Decathlon, SAMAG i tysiące innych firm. Czy znasz prawdziwą wartość swojego doświadczenia biznesowego?
Wykorzystaj swoje kompetencje – zostań Partnerem Expense Reduction Analysts! Partnerzy Expense Reduction Analysts to przedsiębiorczy, zmotywowani i pochodzący z różnych branż konsultanci. Partnerzy Expense Reduction Analysts często współpracują ze sobą, tworząc krajowe i międzynarodowe zespoły przy realizacji projektów dla Klientów. Pozwala to każdemu doradcy skupić się na swoich mocnych stronach, a jednocześnie skorzystać ze specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności innych partnerów. Klienci Expense Reduction Analysts mają pewność, że otrzymują najlepsze rozwiązania biznesowe skrojone na miarę ich potrzeb ze względu na zasób wiedzy dostępnej w sieci Expense Reduction Analysts. Jako Partner Expense Reduction Analysts możesz cieszyć się niezależnością przedsiębiorcy przy jednoczesnym wsparciu międzynarodowej sieci ekspertów!

Wymagania sieci

  • Udokumentowane doświadczenie menadżerskie lub specjalistyczne w dowolnym obszarze biznesowym.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
  • Gotowość do zainwestowania 34,9 tys. euro.

Jednostki franczyzowe

Sieć liczy ponad 700 partnerów świadczących usługi w 25 krajach, w tym 6 franczyzobiorców w Polsce. Za granicą franczyzobiorcy Expense Reduction Analysts działają w Europie, USA, Kanadzie, Ameryka Południowej i Australii, w tym także w kraje sąsiadujących z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina).

Wsparcie dla franczyzobiorcy

  • Unikalny know-how oraz system wsparcia działalności obejmujący m.in. dostęp do metodyki pracy, baza ponad 18 tys. zrealizowanych projektów, system informatyczny.
  • Dziesięciodniowe szkolenie wstępne na terenie Wielkiej Brytanii oraz coaching doświadczonego partnera Expense Reduction Analysts w ciągu pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności.
  • Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez franczyzodawcę.
  • Pełne wsparcie marketingowe.
  • Opieka merytoryczna ze strony franczyzodawcy.

Przewidywana suma inwestycji

Kwota inwestycji związana z zakupem licencji Expense Reduction Analysts wynosi 34,9 tys. euro.

Osoba Kontaktowa

Liliya Sidelnyk Serdecznie zapraszamy na WEBINAR organizowany przez Franczyzodawcę. Webinar odbędzie się
27 lipca 2017 roku (od godziny 9.00 do 10.00). Kliknij ten link i zgłoś swój udział w spotkaniu.

Katalog Franczyz

Sprawdź gotowe pomysły

Web Analytics google-site-verification: google3bcd9892e1b8f2dc.html