zaloguj
PRZEWIŃ

Sądy stosują uchwałę NSA wydaną z wniosku Rzecznika MŚP – kolejne korzystne wyroki dla przedsiębiorców

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa, korzystne dla przedsiębiorcy, wyroki w sprawach skarg na decyzje określające wysokość podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu Sąd uwzględnił uchwałę Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 roku, wydaną z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dotyczącą kontroli przez sądy administracyjne instrumentalnego wszczynania postepowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Rzecznik MŚP na wniosek przedsiębiorcy wstąpił do dwóch postępowań toczących się przed WSA w Warszawie w sprawach ze skarg przedsiębiorcy na decyzje określające wysokość podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.

 

WSA w Warszawie, wyrokami z dnia 6 września 2021 r. (sygn. akt III SA/Wa 477/21 i III SA/Wa 491/21), uchylił zaskarżone decyzje organu odwoławczego. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podzielił stanowisko Rzecznika MŚP, że w sytuacji, gdy organ postępowania przygotowawczego wszczyna postępowanie karne skarbowe na krótko przed upływem terminu przedawnienia, organ odwoławczy powinien poczynić ustalenia czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie zostało wykorzystane w sposób instrumentalny. W uzasadnieniu decyzji organu podatkowego powinny znaleźć się informacje niezbędne do oceny, czy w okolicznościach konkretnej sprawy wystąpił materialnoprawny skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia.  Sąd stwierdził, iż brak tych informacji w wydanych przez organ decyzjach prowadzi do stwierdzenia, że przedmiotowe decyzje powinny zostać uchylone. To kolejne korzystne rozstrzygnięcia uwzględniające uchwałę NSA z dnia 24 maja 2021 roku, I FPS 1/21, wydaną z wniosku Rzecznika MŚP.

 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego została wydana, na mój wniosek, zaledwie w maju br., a już mamy kilka korzystnych wyroków dla przedsiębiorców, które się na nią powołują. Cieszę się, że ta tarcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą działa i mogą oni dzięki niej uchronić się przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karnych skarbowych. Wierzę, że dzięki niej uda się pomóc jeszcze wielu przedsiębiorcom – podkreśla Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Udostępnij artykuł:

Otwórz Barbershop. Zostań barberem!  Otwórz Barbershop. Zostań barberem!
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem