zaloguj
PRZEWIŃ

Rzecznik MŚP interweniuje u Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. pomocy publicznej dla wykonujących działalność gospodarczą fundacji i stowarzyszeń

Rzecznik MŚP interweniuje u Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina w sprawie pomocy publicznej dla wykonujących działalność gospodarczą fundacji i stowarzyszeń.  

W odpowiedzi na otrzymane od przedsiębiorców sygnały, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o podjęcie działań w celu ochrony praw fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych wykonujących działalność gospodarczą.

Wprowadzając szczególne formy wsparcia dla branż, które najbardziej ucierpiały w następstwie wybuchu epidemii COVID-19, prawodawca postanowił określić katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania specjalnego wsparcia poprzez odwołanie się do kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 odpowiadających przeważającej działalności wykonywanej przez przedsiębiorców. Problem fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych polega na tym, że niezależnie od tego, jaki kod PKD dana organizacja wskaże jako kod swojej przeważającej działalności gospodarczej we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS, ze względów statystycznych w dotyczącym tej organizacji wpisie w rejestrze REGON jako kod przeważającej działalności gospodarczej zostaje wpisany kod „94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

Wobec tego, że weryfikacja statusu przedsiębiorcy uprawnionego do otrzymania pomocy odbywa się wyłącznie w oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON, powyższe organizacje zostały faktycznie pozbawione możliwości ubiegania się o pomoc przeznaczoną dla przedsiębiorców prowadzących swoją przeważającą działalność w branżach szczególne dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wskazał, że przyjęty sposób weryfikacji podmiotów uprawnionych nie może prowadzić do wykluczenia z pomocy podmiotów, które w rzeczywistości spełniają warunek otrzymania wsparcia. Tym bardziej, że przepisy materialnoprawne nie ograniczają prawa do otrzymania tego wsparcia do przedsiębiorców posiadających określoną formę prawną. Konieczne jest więc pilne wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych mających na celu umożliwienie przedsiębiorcom wykazanie faktycznego wykonywania działalności oznaczonej kodem PKD uprawniającym do uzyskania pomocy w sposób inny, niż przez odwołanie się do danych zawartych w rejestrze REGON.

 

Udostępnij artykuł:

Jak to działa Jak to działa
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem