Partner serwisu

Rozwój produktów w IT zgodny z podejściem Scrum

Metodyka Scrum to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych sposobów w podejściu Agile na zarządzanie projektami i rozwój produktów w branży IT. Scrum pozwala efektywnie oraz wydajnie kreować wartość dla klienta za pomocą przyrostowego procesu kontroli nad projektem. Choć metodyka Scrum znajduje zastosowanie głównie w aspekcie rozwoju oprogramowania, to z powodzeniem może być stosowana w przypadku prac nad tworzeniem dowolnej rzeczy o określonej wartości dla klienta, przykładowo kampanii marketingowej, produkcji fizycznych produktów czy realizacji usług pozycjonujących. Ze względu na iteracyjne (przyrostowe) podejście, produkt rozwijany jest w krótkich etapach, dzięki czemu możliwa jest łatwa orientacja w aktualnym etapie prac, a także nieustanne dysponowanie działającą wersją produktu.

 

Najważniejszy jest zespół, czyli role w metodyce Scrum

Scrum zakłada, że zespół pracujący nad rozwojem produktu posiada lub może posiąść kompetencje niezbędne do dostarczenia produktu Właścicielowi Produktu (ang. Product Ownerowi). Zatem zespół powinien składać się z osób o uzupełniających się kompetencjach, które umieją ze sobą sprawnie współpracować. Poza samym zespołem odpowiedzialnym za rozwój produktu istotną funkcję pełni Scrum Master, który zarządza pracą zespołu, starając się optymalizować i zwiększać efektywność jego pracy.

Proces rozwoju produktu metodyką Scrum

Prace nad tworzeniem i rozwojem produktu realizowane są w sprintach. Kolejne wersje działającego produktu (inkrementy) dostarczane są w cyklach trwających nie dłużej niż miesiąc, przy czym najpopularniejszą formą są dwutygodniowe sprinty. Takie podejście pozwala ograniczyć potencjalne straty czasowe do długości pojedynczego sprintu, tym samym marginalizując ryzyko utraty wiedzy o tym, na jakim stopniu rozwoju znajduje się produkt.

Prace nad produktem rozpoczynają się od stworzenia Rejestru Produktu (ang. Product Backlogu), w którym Właściciel Produktu umieszcza listę wszystkich swoich potrzeb. Na podstawie listy potrzeb zespół ustala harmonogram prac oraz w jaki sposób zamierza dostarczyć produkt. Takie ustalenia określane są mianem Planowania Sprintu (ang. Sprint Planning). Zwieńczeniem planowania jest Rejestr Sprintu (ang. Sprint Backlog).

Rejestr aktualizowany jest codziennie podczas tak zwanych dziennych spotkań (ang. Daily Scrum). Podczas nich członkowie zespołu weryfikują swoje cele oraz określają, czy są w stanie wesprzeć innych członków w osiąganiu zamierzonych celów. Po ukończeniu sprintu następuje czas na informację zwrotną (ang. feedback), podczas której zespół z Właścicielem Produktu wykonuje przegląd sprintu (ang. Sprint Review), a następnie w swoim gronie realizuje Retrospektywę Sprintu (ang. Sprint Retrospective), która pozwala dowiedzieć się, czy zespół może pracować wydajniej.

Trzy filary rozwoju metodyki Scrum

Metodyka Scrum opiera się na trzech filarach: przejrzystości, inspekcji i adaptacji.

Filar przejrzystości

Pierwszy z filarów, jakim jest przejrzystość, określa, że aktualny realny stan produktu jest widoczny zarówno dla członków zespołu, jak i Właściciela Produktu. Jeżeli zespół uważa, że rozwój produktu został ukończony, to tak musi być. Wszelkie opóźnienia lub problemy związane z produktem są natychmiast widoczne.

Filar inspekcji

Dzięki przejrzystości możliwa jest skuteczna inspekcja. To drugi filar metodyki Scrum i pozwala on na: dokładną analizę funkcjonowania zespołu, rozwoju produktu oraz działania organizacji. Dzięki temu Scrum umożliwia szybkie zorientowanie się w sytuacji i błyskawiczne wykrycie problemów, a także potencjalnych okazji do usprawnienia procesów realizowanych zarówno podczas sprintu, jak i procesów organizacyjnych Software House’u.

Filar adaptacji

Przejrzystość i transparentność umożliwiają adaptację, czyli zmianę planów i elastyczne dopasowanie procesów do rzeczywistości. W ten sposób zespół może dostosować zakres sprintu, wykorzystywaną technologię czy organizację pracy.

Metodologia Scrum – prosta czy trudna?

Sami twórcy Scruma – Ken Schwaber i Jeff Southerland – podkreślili, że Scrum jest łatwy do zrozumienia, jednak trudny do opanowania i wdrożenia. Poradnik metodologii Scrum zawiera jedynie 19 stron, a ramy postępowania ujęte w tym dokumencie są niezwykle klarowne i przejrzyste.

Niemniej skuteczne wdrożenie podejścia Scrum przy rozwoju produktu w branży IT jest dość wymagające. Aby opanować sposoby organizacji pracy oraz developmentu zgodne z podejściem Scrum, konieczna jest nieustanna praktyka.
          

ProCognita – Get Agile
Artykuł opracowany przy współpracy z ProCognita – firmą oferującą szkolenia,  doradztwo i wykłady z zakresu Agile i Lean.
            


        

 

Katalog Franczyz

Sprawdź gotowe pomysły