zaloguj
PRZEWIŃ

Podatkowe ulgi dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu COVID-19

MFFiPR udzieliło odpowiedzi na pismo Rzecznika MŚP o podjęcie działań w zakresie stosowania przez samorządowe organy podatkowe ulg dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu COVID-19.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwrócenie się do samorządowych organów podatkowych o przychylne podejście do składanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wniosków o udzielenie ulg podatkowych polegających na rozkładaniu na raty oraz umarzaniu zaległych zobowiązań w podatku od nieruchomości. Według oceny Rzecznika MŚP ulgi w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych powinny być udzielane przedsiębiorcom w jak najszerszym zakresie, bez zbędnych formalności i nadmiernego rygoryzmu.

Rzecznik MŚP W odpowiedzi Minister Finansów poinformował Rzecznika MŚP, iż w kwestii stosowania przez samorządowe organy podatkowe ulg dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii skierował pismo do prezesów regionalnych izb obrachunkowych. Należy w tym miejscu wskazać, iż regionalne izby obrachunkowe nadzorują i kontrolują jednostki samorządu terytorialnego m.in. w zakresie gospodarki finansowej. W piśmie tym, Minister Finansów przekazał prezesom regionalnych izb obrachunkowych zaktualizowane informacje w zakresie dostępnych instrumentów wsparcia w podatku od nieruchomości i opłacie targowej. Wskazał, że nowelizacją z dnia 9 grudnia 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została przedłużona możliwość stosowania przez gminy preferencji w podatku od nieruchomości polegających na możliwości wprowadzenia zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Jednocześnie zawieszono pobór opłaty targowej w 2021 r. Ponadto Minister Finansów poinformował prezesów regionalnych izb obrachunkowych o możliwościach udzielania, na wniosek przedsiębiorcy indywidualnych ulg w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku (zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę) na raty oraz umorzenia zaległości podatkowych. Jednocześnie poprosił o rozpowszechnienie tych informacji wśród gmin.

Rzecznik MŚP wyraża głęboką nadzieję, iż podjęte przez Ministra Finansów działania skutkować będą szybkim i skutecznym udzielaniem przez gminy pomocy przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie podatku od nieruchomości.

Udostępnij artykuł:

Podarunkowe gadżety pomysłem na biznes Podarunkowe gadżety pomysłem na biznes
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem