zaloguj
PRZEWIŃ

Jak zastrzec własny znak towarowy

Jak podaje Urząd Patentowy RP, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy.  Jakie jeszcze wymagania znak towarowy powinien spełniać? Jak go zarejestrować? Podpowiadamy w artykule!

Znak towarowy — co warto wiedzieć?

Znaki towarowe stosowane są w handlu i służą do identyfikacji produktów i usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różne przedsiębiorstwa, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki. Głównym aktem prawnym regulującym sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Więcej informacji o prawnej ochronie znaku towarowego oraz o jego rodzajach przeczytać możesz tutaj: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-gospodarcze/znaki-towarowe/.

Aby znak towarowy mógł być zarejestrowany, musi umożliwić odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego.  Co więcej, oznaczenie to musi być możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znak.

Jak zastrzec własny znak towarowy?

Proces ten należy rozpocząć od złożenia odpowiedniego formularza. Powinien on zawierać informacje takie jak:

  • dane pozwalające na identyfikację wnioskodawcy i jego pełnomocnika,
  • szczegółowe wskazanie towarów i usług, które zgłaszający ma zamiar chronić,
  • dokładny opis znaku towarowego i egzemplarz jego fotografii znaku towarowego jeśli znak ten wyrażono w postaci rysunków lub kompozycji. Jeśli jednak jest on znakiem multimedialnym, konieczne jest dołączenie egzemplarzy informatycznych nośników danych.

Zgłoszenie powinno zawierać także dowód uiszczenia opłaty, dowód pierwszeństwa, regulaminu znaku, a także pełnomocnictwa — jeśli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika. Znak zarejestrować można jedynie w formie pisemnej w jednym z 3 systemów — na terenie Polski, na obszarze danego regionu, a także w krajach, które należą do systemu madryckiego.

Kolejnym etapem postępowania, jest badanie, czy nie istnieją przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W przypadku, gdy Urząd stwierdzi ich istnienie, wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do całości lub części żądanego zakresu ochrony. Jeżeli jednak takowe przesłanki nie zostaną stwierdzone, informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

 

Jakie oznaczenie nie może być znakiem towarowym?

Kluczową funkcją znaku towarowego jest jego odróżnienie — powinien on zatem być na tyle charakterystyczny, aby przyciągał uwagę klientów i identyfikował dany produkt na rynku oraz aby można było go przedstawić w rejestrze znaków towarowych. Co ważne, znak towarowy nie musi być oryginalny.  Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich przesłanek, które uniemożliwiają zgłoszenie znaku towarowego, zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

Czy warto rejestrować znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego wiąże się z kosztami, jednak przedsiębiorca decydujący się na ten krok odnosi wiele korzyści. Pierwszą z nich jest uzyskanie praw ochronnych — jest to najszybsze i najskuteczniejsze narzędzie obrony podmiotu gospodarczego. Co więcej, rejestracja znaku towarowego może zwiększyć zaufanie do przedsiębiorstwa, podnieść jego renomę. Rejestracja znaku towarowego sprawia, że nie zdarzy się sytuacja, w której inny przedsiębiorca zarejestruje dany znak, a podmiot, który pierwotnie go stosował, będzie zmuszony do zaprzestania stosowania znaku, który został przez niego stworzony.

artykuł partnera

 

Udostępnij artykuł:

W jakich obszarach sieć powinna wspierać swoich franczyzobiorców W jakich obszarach sieć powinna wspierać swoich franczyzobiorców
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem