zaloguj
PRZEWIŃ

Rusza nabór do projektu ?Akcja Inkubacja?

Innowacje społeczne, o których dużo już mówi się w naszym kraju, to świeże, skuteczne metody rozwiązywania społecznych problemów ? sama innowacyjność może w ich przypadku dotyczyć wytwarzanych produktów, sposobu pracy czy kreowania zupełnie nowych zjawisk. Chyba każdy z nas miewa czasem pomysły na to, jak sprawić, aby świat stał się lepszy, by żyło się lepiej, niewielu jednak wie, co zrobić z tym dalej, a tylko nieliczni korzystają z oferowanych przez państwo możliwości rozwoju. Nadszedł czas, aby to zmienić. Ogłaszamy nabór do projektu ?Akcja Inkubacja?! Wszystko pod kontrolą Proces inkubowania innowacji społecznych to rodzaj wsparcia zalążków nowych pomysłów, ich dopracowywanie i rozwijanie, testowanie, a w końcu upowszechnianie wśród społeczeństwa czy nawet włączanie do polityki. W ramach projektu grantowego innowatorom społecznym (czyli pomysłodawcom) udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant w wysokości od 5000 do 80000 złotych na wdrożenie innowacji społecznej w wybranym środowisku. logo_standard Projekt ?Akcja Inkubacja? ma przede wszystkich zachęcić do aktywności podmioty i osoby z różnych środowisk, wspierając je przy tym w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań służących przechodzeniu młodych ludzi z systemu edukacji do pracy zawodowej. Przedsięwzięcie zakłada rozwinięcie i przetestowanie sześćdziesięciu innowacji społecznych oraz upowszechnienie i podjęcie działań prowadzących do włączenia ośmiu najlepszych projektów do polityki i praktyki. Inkubacja, praca, edukacja Pomysły na innowacyjne rozwiązania, narzędzia czy metody mogą dotyczyć jednego z czterech obszarów:
  • Zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji formalnej
Innowacje w tym obszarze powinny służyć przeciwdziałaniu problemowi bezrobocia wśród absolwentów, długotrwałego poszukiwania pierwszej pracy, pułapce trwałego braku zatrudnienia lub pracy poniżej kwalifikacji wśród absolwentów;
  • Kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie w zakładaniu działalności gospodarczej
Innowacje w tym obszarze powinny odpowiadać na problem niskiego odsetka osób młodych prowadzących działalność gospodarczą, braku wiedzy, wiary oraz możliwości rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności;
  • Wsparcie kobiet w podejmowaniu kształcenia zawodowego
Innowacje w tym obszarze powinny przeciwdziałać pułapce ?gorszego? wykształcenia i odpowiadać na problem niskiego odsetka osób wybierających kształcenie zawodowe ? w szczególności wśród kobiet w mniejszych miejscowościach;
  • Rozwiązania umożliwiające współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami
Innowacje w tym obszarze powinny przeciwdziałać problemowi braku wystarczającej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami a przedsiębiorcami, w szczególności na rynku lokalnym i wśród absolwentów ?z dyplomem, bez kwalifikacji?, niedopasowanych do oczekiwań rynku pracy. Istotne jest zatem to, by innowacje społeczne zgłoszone do projektu ?Akcja Inkubacja? poszukiwały rozwiązań na pograniczu obszaru edukacji i zatrudnienia. Projekty powinny z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej zaś ? proponować działania wzmacniające relację rynku pracy z sektorem edukacji. Kto się nie boi innowacji społecznych? Innowatorem społecznym, który otrzyma grant w projekcie ?Akcja Inkubacja? może formalnie zostać każdy:
  • Osoba fizyczna;
  • Nieformalna grupa osób fizycznych;
  • Osoba prawna;
  • Sformalizowane partnerstwo osoby fizycznej z osobą lub osobami prawnymi;
  • Sformalizowane partnerstwo grupy nieformalnej osób fizycznych z osobą lub osobami prawnymi;
  • Sformalizowane partnerstwo osób prawnych.
Choć do udziału w akcji zachęcamy wszystkich, do zgłaszania swoich innowacyjnych pomysłów zapraszamy szczególnie młodzież z pokolenia ?Z? (urodzeni w latach 1990-1999), organizacje pozarządowe, szkoły różnego szczebla, przedsiębiorców, osoby prywatne, animatorów i partnerów społecznych, instytucje państwowe oraz przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityk publicznych w obszarze kształcenia i aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Projekt zgłosić może nawet pojedyncza osoba, jednak zachęcamy przede wszystkim do tworzenia międzysektorowych zespołów ? grup składających się maksymalnie z pięciu osób. Odbiorcy i użytkownicy Rozwinięte w ramach projektu innowacje społeczne służyć mają przede wszystkim ludziom młodym, narażonym na mnóstwo niebezpiecznych pułapek po wejściu na rynek pracy ? pułapki wyższego, niższego czy wreszcie gorszego wykształcenia, pułapki trwałego braku zatrudnienia czy ?śmieciowej pracy?. Odbiorcami innowacji będą zatem uczniowie szkół średnich, wyższych i wieczorowych, absolwenci pozostający poza rynkiem pracy, chcący podnieść kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się czy wreszcie pracujący poniżej swoich kwalifikacji. W przypadku projektu ?Akcja Inkubacja? istnieje jeszcze grupa tak zwanych ?użytkowników wsparcia?, czyli te podmioty lub osoby, które mogą skorzystać z wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w codziennej praktyce na rzecz edukacji bądź aktywizacji zawodowej młodych z pokolenia ?Z?. Przedstawiciele biznesu lub świata akademickiego, przygotowujący absolwentów do pełnienia ról zawodowych, na co dzień pracujący z młodzieżą i zajmujący się aktywizacją, doradztwem czy poradnictwem zawodowym. To właśnie z użytkownikami wsparcia innowator społeczny będzie testował swój pomysł w fazie próbnej. ?Akcja Inkubacja? realizowana jest od 1 sierpnia br. do 31 lipca 2018 r. Nabór wniosków do projektu rozpoczyna się 17 października br. Wszelkie informacje dla wnioskodawców, regulamin i wymagane dokumenty znajdują się na stronie:www.akcjainkubacja.pl. Zachęcamy do udziału! Rozwiń i przetestuj swój pomysł razem z nami! Projekt realizowany jest w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. belka_realizatorzy

Udostępnij artykuł:

Fitness na trampolinach. Skokami po zdrowie i super sylwetkę Fitness na trampolinach. Skokami po zdrowie i super sylwetkę
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem