Partner serwisu

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu wesprze Twój pomysł na biznes!

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne działa w Dzierzgoniu od listopada 1994 r. Jego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm...

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne działa w Dzierzgoniu od listopada 1994 r. Jego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Nie mniej ważna jest dbałość podmiotu o spójność społeczno ? gospodarczą. Słowa te nie są rzucane na wiatr, bo od stycznia br. na pożyczki i poręczenia kredytowe RTI SA przeznaczy 8 mln zł.

Inicjatywa w takich regionach, jak wschodnia część województwa pomorskiego, nieco zaniedbana przez władze wojewódzkie i centralne (pod względem rozwoju infrastruktury, przeznaczania kwot na edukację czy pobudzanie rozwoju gospodarczego), ma szczególne znaczenie. Instytucja powstała z inicjatywy władz samorządowych Dzierzgonia oraz lokalnych przedsiębiorców. Głównym akcjonariuszem jest Miasto i Gmina Dzierzgoń, pozostali to przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

Cele pożyczki i Twoje plany

Edyta Jacaszek, wiceprezes i Leszek Sarnowski, prezes Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA w Dzierzgoniu podpisali umowy z prezesem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., Sławomirem Koprowskim na kolejne środki finansowe dla przedsiębiorców. Od stycznia br. na pożyczki i poręczenia kredytowe RTI SA będzie dysponowało kwotą 8 mln zł. Pożyczka nie może być przeznaczona na cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro- lub małego przedsiębiorcy. Może stanowić też wyjście na wypadek konieczności pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne. Pożyczka nie wyklucza przeznaczenia na spłatę zaległych kredytów oraz zobowiązań publiczno-prawnych. 5 mln zł zaplanowano na pożyczki w ramach tzw. rewolwingu czyli ponownego obrotu środkami, które zostały spłacone przez przedsiębiorców. Pożyczki, oprocentowane na poziomie 1 proc., będą udzielane na 5 lat w wysokości od 15 tys. zł do 250 tys. zł. Firmy które prowadzą działalność nie dłużej niż 24 miesiące (tzw. start ?up) nie muszą posiadać wkładu własnego. Te działające dłużej muszą dysponować wkładem własnym w wysokości 5 proc. wartości pożyczki. Pożyczki mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie inwestycji (zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych), tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, a także zakup wyposażenia czy środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. -To bardzo atrakcyjny i ważny instrument wsparcia przedsiębiorców - mówi Leszek Sarnowski, prezes RTI S.A. w Dzierzgoniu. - Dzięki niemu powstało do tej pory kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, a wielu przedsiębiorców może myśleć o rozwoju swoich firm. Dobry Pomysł na biznes

Poręczenia kredytowe

RTI podpisało także umowę na nową linię poręczeń kredytowych, przeznaczonych dla obszarów słabych strukturalnie woj. pomorskiego. Głównym zadaniem Funduszu Poręczeń Kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusz poręcza zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez bank zabezpieczeń. Od stycznia RTI będzie dysponować na ten cel kwotą 3 mln zł. Poręczenia bez żadnych opłat i prowizji, będą udzielane na okres 66 miesięcy do wysokości 150 tys. zł, maksymalnie do 70 proc. wartości kredytu. Zarówno poręczenia, jaki pożyczki przeznaczone są dla mikro- i małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 50 pracowników. Wnioski na pożyczki i poręczenia można składać od stycznia br.  

Dla kogo ta inicjatywa?

POŻYCZKOBIORCY Mikro- i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 49 osób) prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Możesz sprawdzić czy Twoja firma ma status MŚP na http://kwalifikator.een.org.pl/ CEL POŻYCZKI Finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub realizującego inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie woj. pomorskiego w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: - finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych; - tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; - inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MMP;  

KWOTA POŻYCZKI: 15 tys. - 250 tys. zł

  100 proc. wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące (start up);
  95 proc. wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy (wymagany wkład własny w wysokości 5 proc. wartości inwestycji)

OKRES SPŁAT POŻYCZKI: do 60 miesięcy OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: stałe 1 proc. w skali roku BRAK INNYCH OPŁAT I PROWIZJI KARENCJA do 6 miesięcy na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych (w uzasadnionych przypadkach)

 

RTI - DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY

Trwa nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli skończyłeś 30 lat, mieszkasz na obszarach wiejskich powiatu sztumskiego, nie pracujesz i dodatkowo jesteś:
  - kobietą
  - osobą po 50 roku życia
  - osobą z niepełnosprawnościami
  - osobą długotrwale bezrobotną
  - osobą z wykształceniem średnim, zasadniczym zawodowym lub niższym,
zgłoś się do RTI SA w Dzierzgoniu ? masz szansę uzyskać DOTACJĘ na założenie firmy w kwocie 22,5 tys. zł!Ponadto otrzymasz też 850 zł co miesiąc na prowadzenie firmy! Nabór trwa do 20 stycznia 2017 r.

Katalog Franczyz

Sprawdź gotowe pomysły