Aktualności

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu wesprze Twój pomysł na biznes!

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne działa w Dzierzgoniu od listopada 1994 r. Jego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Nie mniej ważna jest dbałość podmiotu o spójność społeczno – gospodarczą. Słowa te nie są rzucane na wiatr, bo od stycznia br. na pożyczki i poręczenia kredytowe RTI SA przeznaczy 8 mln zł.

Poręczenia kredytowe

RTI podpisało także umowę na nową linię poręczeń kredytowych, przeznaczonych dla obszarów słabych strukturalnie woj. pomorskiego. Głównym zadaniem Funduszu Poręczeń Kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusz poręcza zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez bank zabezpieczeń. Od stycznia RTI będzie dysponować na ten cel kwotą 3 mln zł. Poręczenia bez żadnych opłat i prowizji, będą udzielane na okres 66 miesięcy do wysokości 150 tys. zł, maksymalnie do 70 proc. wartości kredytu.

Zarówno poręczenia, jaki pożyczki przeznaczone są dla mikro- i małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 50 pracowników. Wnioski na pożyczki i poręczenia można składać od stycznia br.

 

Dla kogo ta inicjatywa?

POŻYCZKOBIORCY
Mikro- i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 49 osób) prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.
Możesz sprawdzić czy Twoja firma ma status MŚP na http://kwalifikator.een.org.pl/

CEL POŻYCZKI
Finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub realizującego inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie woj. pomorskiego w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

– finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych;
– tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy;
– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
– zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
– inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MMP;

Podsumowanie
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu wesprze Twój pomysł na biznes!
Tytuł
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu wesprze Twój pomysł na biznes!
Opis
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne działa w Dzierzgoniu od listopada 1994 r. Jego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm...
Opublikowane przez
DPB

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

aby otrzymywać bieżące pomysły na biznes

  • dla pań
  • w mieście
  • na wsi
  • w internecie
  • w domu

Wpisz swój adres e-mail


NEWSLETTER