Pomysł na biznes na wsi

Informatyczne rozwiązania dla rolnictwa z pasją

Usługa MojeStado.pl. to uniwersalne rozwiązanie, skierowane do inseminatorów, lekarzy weterynarii, dostawców nasienia oraz rolników. Umożliwia rejestrację i raportowanie o zabiegach inseminacji wykonanych przy użyciu nasienia zakupionego u dowolnych dostawców.

Dodatkowo usprawnia oraz zwiększa skuteczność programów synchronizacji rui, a także ułatwia prowadzenie książki leczenia.

Niezastąpiony pomocnik każdego inseminatora – Dlaczego warto używać aplikacji MojeStado.pl?

To przede wszystkim optymalizacja czasu i zwiększenie dochodów poprzez ułatwienie oraz przyśpieszenie tworzenia dokumentacji przez inseminatora. Całkowity czas potrzebny na wypisywanie kwitów (a w niektórych przypadkach ich ręczne przepisywanie do rejestru) stanowi duże obciążenie i może być wykorzystany znacznie produktywniej.

Unikalną oraz niezwykle ważną zaletą usługi Mojestado.pl jest także możliwość wykorzystania nasienia zakupionego u dowolnego dostawcy a tym samym jedną aplikacją można obsłużyć wszystkie zabiegi. MojeStado.pl rekomenduje kupowanie nasienia od wielu różnych dostawców, którzy często stosują różnego rodzaju promocje czy pakiety. Oszczędność kupowania w pakiecie lub na promocji to różnica cenowa przynajmniej 5zł. A więc przy założeniu zakupu 100 słomek możemy osiągnąć oszczędność w wysokości 500 zł miesięcznie.

Skomputeryzowanie całego procesu minimalizuje szansę na powstanie błędów zarówno po stronie inseminatora jak i dostawcy nasienia (w wypadku gdy dostawca odpowiedzialny jest za wprowadzanie wypisanych ręcznie zaświadczeń do systemu Symlek). Co z kolei eliminuje dodatkowe koszty, czas i ryzyko związane z koniecznością naniesienia poprawek na papierowych kwitach.

MojeStado.pl po podpisaniu pełnomocnictwa może wprowadzić zabiegi inseminacji do systemu Symlek w imieniu danego inseminatora. To z kolei odciąża dostawcę nasienia od tego obowiązku, co stanowi argument przy negocjacjach cenowych.

Z kolei powiadomienia SMS dla rolnika są dużym ułatwieniem prowadzenia produktywnego stada, przypomnienia te to między innymi:

* Przypomnienie o obserwacji czy krowa / jałówka nie ma ponownie rui

* Powiadomienie o sugerowanym badaniu USG

* Przypomnienie o zasuszeniu krowy / jałówki

* Przypomnienie o zwiększeniu dawki żywieniowej

* Powiadomienie o „książkowym” terminie wycielenia krowy / jałówki

* Powiadomienie o obserwacji w celu ponownego zacielenia krowy / jałówki

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

aby otrzymywać bieżące pomysły na biznes

  • dla pań
  • w mieście
  • na wsi
  • w internecie
  • w domu

Wpisz swój adres e-mail


NEWSLETTER